Съобщение

Вапцаровци отново първенци

 

                Една от водещите цели в дейността на Второ основно училище „Никола Й. Вапцаров“ е да се провокира творческият потенциал, положителното мислене и родолюбивите нагласи на учениците и учителите. Училището дава възможност на възпитаниците си, по свой избор, да се включат в извънкласни и извънучилищни дейности, осмислящи свободното им време.

                Представителните състави: мажоретен състав и духов оркестър повече от 20 години славят името на училището и град Варна като участват в национални и международни фестивали и конкурси и печелят награди.

                Горди сме, че още в началото на тази учебна година, въпреки продължителното обучение в ОРЕС, съставите участваха в XIV-я интернационален фестивал „Орфей  в Италия“ , който поради епидемиологичната обстановка бе проведен онлайн.

                Престижният фестивал се организира всяка година в различна европейска държава. Тази година в дните 26-29.X.2021 г. се проведе в Италия под патронажа на вицепрезидента на Република България г-жа Илияна Йотова. Участници от различни възрасти и в различни художествени направления представиха държави като: Испания, Полша, Румъния, Италия, Литва, Северна Македония, Сърбия, Малта, Украйна, Беларус, Швейцария и други.

                Нашите състави се състезаваха в две различни категории- мажоретки и духови оркестри. Компетентно международно жури от 14 страни отличи мажоретния състав и духовия оркестър при Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ с първите места.

                Ръководството на училището и ръководителите на съставите Лиляна Георгиева и Любов Германова благодарят за всеотдайния труд на учениците и подкрепата на техните родители в изявата и развитието на творческите им умения.

                Успехите на нашите ученици ни дават увереност, емоция, оптимизъм, самочувствие и желание да продължим напред и нагоре. Пожелаваме си още победи.

                Настоящото отличие посвещаваме на патронния празник на училището- 7 декемви.

Съобщение
Съобщение

Организация на учебния ден за 10.11.2021 г.

От 10.11.2021 г. възстановяваме дневна присъствена форма за учениците от  следните паралелки  1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 2а, 2б, 2в, 2г, 3г, 3е, 4в, 4г, 4е и 4ж клас, чиито родители са изразили съгласие децата им да бъдат тествани с щадящи неинвазивни тестове. За всички останали паралелки обучението продължава в електронна среда.

Всички ученици трябва да дойдат в 7:20 ч. Класните ръководители ги поемат и съпровождат до класните стаи, където ще се проведе тестването от 7:30 ч. до 8:00 ч.

I и II клас влизат през централния вход

III и IV клас през североизточния  вход

Доброволците – родители със зелен сертификат влизат с класните ръководители и паралелките.

Часовете започват в 8:00 ч. по утвърдения график.

Учениците, които остават на дистанционно обучение си включват устройствата в 8:00 ч. и се обучават синхронно с останалите.

Съобщение
Съобщение

Уважаеми родители, на ученици от I до IV клас

   1. Попълнете декларацията за тестване на децата, предоставена от МОН и утре сутринта я изпратете на  хартиен носител до класните ръководители.

   2. Родителите на ученици със СОП да дойдат до 16:00 ч. днес в училище за да получат от домакина тестове, които трябва да приложат в домашни условия утре сутринта.

декларация 1 

      декларация 2

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с осигуряване на безопасна среда и организиране на обучение в дневна присъствена форма попълнете декларация за тестване на децата от 1 до 4 клас в срок до 07.11.2021 г.

Линк към електронен формуляр: натисни тук

Декларация за съгласие: натисни тук 

Попълнете само електронния формуляр, за да направим организация за присъствено обучение. В случай, че повече от 50% от паралелката няма да бъде тествана, учениците остават на дистанционно обучение. Декларацията ще я представите в училище, когато се върнат децата.

Тестовете ще бъдат щадящи.

СЪОБЩЕНИЕ

График на часовете  по утвърденото седмично разписание  на  класовете от 1 до 7 клас при обучение в електронна среда- ОРЕС

             1-4 клас:

1 час- 8:00ч.- 8:20ч.

2час- 8:40ч.-9:00ч.

3 час- 9:20ч.- 9:40ч.

4час- 10:00ч.- 10:20ч.

5час- 10:40ч.-11:00ч.

6час- 11:20ч.-11:40ч.

7час- 12:00ч.- 12:20ч.

            5-7 клас:

1 час- 8:00ч.- 8:30ч.

2час- 8:40ч.-9:10ч.

3 час- 9:20ч.- 9:50ч.

4час- 10:00ч.- 10:30ч.

5час- 10:40ч.-11:10ч.

6час- 11:20ч.-11:50ч.

7час- 12:00ч.- 12:30ч.

 

Съобщение

Уважаеми родители,
Във връзка с актуализиране на данните от РЗИ Варна за броя на заболелите
Ви информираме, че от 25.10.2021 г. всички училища от община Варна и
община Белослав ще преминат на обучение от разстояние в електронна среда
За допълнителна информация следете сайта на училището.

Ръководство!

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

          Моля да предоставите на класните ръководители информирано решение относно тестване на вашите деца за носителство на вируса SARS-CoV-2, причиняващ заболяването COVID-19.

          Прилагаме списък, предоставен от изпълнителната агенция по лекарствата, в който са изписани наименованията на тестовете, налични на територията на Република България и подходящи за използване в немедицинска среда- в училище.

          Само при желание от ваша страна попълнете информирано решение и посочете предпочитания тест за да го осигурим.

          Тестването е само по желание и не е задължително!

          При получаване на съгласие от поне 90% от родителите в нашето училище, както е записано в насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата през 2021-2022г, училището ще осигури съответните тестове.

Ръководството на

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, купони ще се продават вече в понеделник, вторник и сряда от 7:30ч. до 8:30ч. в столовата на училището (входът  се намира на гърба на сградата).

 

От ръководството на „Залива 47-СП“ АД

Второ ОУ "Н. Й. Вапцаров" обучава 5- и 6-годишни деца да пазят природата

Организация за влизане в сградата от 16.09.2021г

dav
СЪОБЩЕНИЕ

ГРАФИК
за провеждане на родителски срещи за учебната 2021/2022 година с родителите на учениците от I и V клас при спазване на противоепидемични мерки
30.08.2021 г. – от 18:00 ч. до 19:00 ч. - с 50% от родителите на учениците 31.08.2021 г. - от 18:00 ч. до 19:00 ч. - с останалите 50% от родителите.
Класните ръководители ще информират персонално родителите за разпределението им по посочените дати.
Резултати
от НМС "Европейско кенгуру"
ГРАФИК
за приключване на учебната 2020/2021 година

    Учениците от I до III клас приключват на 23.06.2021г., като удостоверенията за завършен клас ще се издадат в периода 24.06.-30.06.2021г.
    Учениците от IV, V, VI, VII клас приключват учебни занятия на 30.06.2021г., а документите им се издават до 07.07.2021г., съгласно заповед на МОН.

     За учениците от I до III клас се сформират групи за преодоляване на образователни дефицити по БЕЛ, математика и природни науки за периода  01.06-23.06.2021г. 
     Класните ръководители ще информират учениците за провеждане на дейностите.

Ще бъдат организирани групи за занимания по интереси и спорт.

Уважаеми колеги и ученици, честит празник!

Бъдете здрави, съхранете пламъка на жаждата за знания за да съградим едно по-спокойно и слънчево бъдеще!


Николова

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, във връзка с провеждане на НВО 4 клас учебните занятия
                       за дните 27 и 28 май ще започват в 11:30ч.
График на учебните занятия за дните 27 и 28 май по випуски:
1 и 2 клас
1 час- 11:30ч. - 12:05ч.
2 час- 12:15 ч. - 12:50ч.
3 час- 13:30ч. - 14:05ч.
4 час – 14:15ч. -14:50ч.
5 час – 15:00ч. – 15:35ч.
6 час – 15:45ч. – 16:20ч.

3, 4, 6 и 7 клас
1 час- 11:30ч. - 12:10ч.
2 час- 12:20 ч. – 13:00ч.
3 час- 13:10ч. - 13:50ч.
4 час – 14:30ч. -15:10ч.
5 час – 15:20ч. – 16:00 ч.
6 час – 16:10ч. – 16:50ч.
7 час – 16:55 – 17:35ч.

5 клас- провеждат учебните си занятия в ОРЕС

СЪОБЩЕНИЕ

от 17.05.2021г.:

1. Учениците от V клас преминават в ОРЕС.

2. Учениците от VI и VII клас ще се обучават присъствено.

3. Дните 19.05.21г., 21.05.21г. 24.05.21г. и 25.05.21г. са неучебни.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,

Уважаеми учители,
Във връзка с организацията на учебния процес за предстоящата седмица Ви
информирам за следното:
1. Съгласно график, утвърден със Заповед №РД 01-220/08.04.2021г. на
Министъра на здравеопазването, поради удължаване на срока на въведените
временни противоепидемични мерки на територията на Република България
от 26.04.2021г. до 29.04.2021г. вкл. присъствено ще се обучават учениците
от V клас, а учениците от VII клас преминават в обучение от разстояние в
електронна среда до въвеждането на нов график със заповед на здравния
министър.
2. Учениците от VI клас продължават обучение от разстояние в електронна
среда.
3. Напомняме Ви, че дните 30 април, 03, 04 и 06 май са неучебни – официални
празници.
СЪОБЩЕНИЕ


От 12.04.2021 г. /понеделник/ до 23.04.2021 г. /петък/ включително 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на учебни занятия в дневна присъствена форма за учениците:

От I до IV клас

От VII клас

Групи ЦОУД От I до IV клас

Заповед

на министъра на здравеопазването

zapoved-rd-01-220-08-04-2021

Заповед на министъра на образованието и науката

zap798-OPEC-310321

    Второ основно училище “Никола Йонков Вапцаров“  е едно от 25 български училища,  отличено с престижния знак „eTwinning училище“ за периода 2021 – 2022 година, след като премина през двата етапа на кандидатстване.

    Със знака „eTwinning училище“ eTwinning общността оценява и награждава участието, ангажираността и отдадеността не само на отделните еТуинъри, но и на цялото училище, в което екипи от ученици, учители и училищни ръководители работят заедно.

    В периода 2018 -2021 година училището активно участва  в проекти и събития за професионално развитие в платформата eTwinning като неразделна част от дейностите по програма Еразъм +.

    За училищния екип отличието „eTwinning училище“ е символ на отговорна, последователна и удовлетворяваща работа.

    Знакът „eTwinning училище“ не е просто „сертификат за качество“, а признание за споделено лидерство.

    Гордеем се, че за две години успяхме не само да защитим достойно името на училището, но и  да покажем иновативност на Европейско ниво!

НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“ - РЕЗУЛТАТИ

Изминалата година под знака на коронавируса през погледа на учителите

Заповед на Министъра на здравеопазването

zapoved173- 03.2021

Отговори на задачите от Националното състезание „Европейско кенгуру“ОТГОВОРИ НА ЗАДАЧИТЕ ОТ НМС ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ

СЪОБЩЕНИЕ

1. На основание заповед №РД-01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването, учениците от пети клас ще се обучават в присъствени учебни занятия от 18.03.2021 г. /четвъртък/.
2. На основание заповед № РД09-619/12.03.2021 г. на МОН, се преустановяват присъствени учебни занятия за учениците от шести до седми клас.
3. Учениците от I – IV клас остават в дневна присъствена форма на обучение.

График на учебния процес

265_15.02.

 

Информация за  провеждане на Национално външно оценяване IV и VII клас тук

Заповед учебно време

Заповед противоепидемични мерки

Деца четат поезия в ефира на Програма „Хоризонт“ по БНР

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, от 04.01.2021г., със Заповед на Министъра на здравеопазването възстановяваме учебните занятия в дневна, присъствена форма по установения дневен режим, за учениците от първи до четвърти клас и децата от подготвителните групи -5 и 6 годишни. Учениците от пети, шести и седми клас продължават с обучение от разстояние в електронна среда до 31.01.2021г. съгласно заповед на Министъра на образованието.

 

Уважаеми учители и ученици – Вапцаровци, честит празник!

Бъдете здрави, следвайте мечтите си и нека не спира стремежът

“ по вапцаровски и ние, днес да направим по-красив света“!

 

Ив.Николова

Директор на Второ ОУ  „Никола Йонков Вапцаров“

Уважаеми ученици, родители, учители,

            Дългогодишна традиция в училището е седмицата преди рождението на нашия патрон да преминава под надслов „Вапцарови дни“. Повече от двадесет години следваме традицията, като я обогатяваме с нови инициативи.

            И тази година във връзка със 111-годишнината от рождението на Никола Йонков Вапцаров, художественият съвет към педагогическия колектив обявява „Вапцарови дни“ от 1.12.2020г. до 7.12.2020г., които ще организираме в електронна среда от разстояние.

            Каним ви да вземете участие в следните конкурси:

 1. Конкурс за написване на текст:

 „Гордея се, че съм вапцаровец“

„Вапцаров-той е наш и на света“

„Обичам моето училище“

Текстовете изпращайте на адрес : bel@vtoroouvapcarov.com

 1. Конкурс за рисунка:

      „Гордея се, че съм вапцаровец“

„Вапцаров-той е наш и на света“

„Обичам моето училище“

Рисунките изпращайте на адрес: graphics@vtoroouvapcarov.com

 1. Конкурс за презентация:

„Гордея се, че съм вапцаровец“

„Вапцаров-той е наш и на света“

„Обичам моето училище“

Презентациите изпращайте на адрес: presentation@vtoroouvapcarov.com

Изпратените материали да съдържат трите имена и клас на участника в конкурса.

Срок за изпращане на материалите за участие в конкурсите до 7.12.2020г.

            Училищно жури ще класира изпратените творби. Наградите ще бъдат индивидуални и колективни (за най-много участници от клас).

За I място индивидуална награда – таблет

За II място- безжична портативна тонколона

За III място – външна батерия

Класирането ще се организира:

 • I, II, III място за начален етап
 • I, II, III място за прогимназиален етап

Наградените ще бъдат обявени на 11.12.2020г.

На всички желаем здраве, творческа инициативност и успех в конкурсите!

Художествен съвет

 

 

 

Заповед  за учебното време на министерство на образованието и науката

Image_013 (1)

СЪОБЩЕНИЕ

       Уважаеми ученици и родители,

     Във връзка със Заповед на Министъра на образованието и науката и решение на ПС за периода 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. обучението на децата от ПГ и учениците, записани в дневна форма ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии.

     Ще се прилага седмичното разписание и утвърдения механизъм за организация на учебния ден.

     На всички възникнали въпроси ще отговарят класните ръководители, учителите и ръководството на училището ежедневно във времето от 13:00 ч. до 14:00 ч.

    За възникнали нови обстоятелства ще Ви информираме своевременно.

СЪОБЩЕНИЕ

    Уважаеми родители,

    Министъра на здравеопазването издаде заповед № РД-01-647/25.11.2020 г. съгласно която ще се преустановяват присъствените учебни занятия от 23:30 ч. на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

    Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл.105, ал.6 115а, ал.1,4 и 5 от ЗПУО. Все още не е издадена Заповед от МОН.

    Днес (26.11.2020 г.) и утре (27.11.2020 г.) учениците от първи до пети клас са в дневна присъствена форма на обучение.

    След издаване на заповед от МОН ще получите подробни указания за организацията на обучението в електронна среда от разстояние.

    Служебни бележки за това, че учениците са преминали на обучение в електронна среда от разстояние за пред Агенция „Социално подпомагане“ ще се издават следващата седмица, след като МОН издаде заповед за смяна на формата на обучение.

    До края на настоящата седмица учениците от ПГ, I – V клас реално са в дневна присъствена форма и няма основание за издаване на служебни бележки.

 РЪКОВОДСТВО

 на ВТОРО ОУ”Н.Й.Вапцаров”

гр.Варна

Телефонни линии на МОН за подкрепа на деца, ученици, техните семейства, педагогически специалисти и непедагогически персонал в ситуацията на криза свързана с КОВИД-19

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици и родители, във връзка с решение на Областния кризисен щаб и заповед на началника на РУО, учениците от шестите и седмите класове продължават обучението от разстояние в електронна среда до 30.11.2020. Учениците от първи до пети клас продължават да се обучават в дневна, присъствена форма.

ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО ОТСЪСТВАЩИ УЧИТЕЛИ, НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ И УЧЕНИЦИ И ПРИЧИНИТЕ ЗА ОТСЪСТВИЯТА КЪМ 19.11.2020 Г.

Педагогически персонал:

 1. С положителен PSR тест и изтекла карантина, но в допълнителен платен отпуск – 3 бр.
 2. С положителен PSR тест, под карантина – 3 бр.
 3. Контактни на болен близък и карантиниран – 1 бр.
 4. С грипоподобни симптоми (синузит, отит)- 3 бр.

Непедагогически персонал:

 1. Зъбна инфекция – 1 бр.
 2. Тонзилит – 1 бр.

Ученици:

 1. С положителен тест за COVID – 19  – 0 бр.
 2. С грипоподобни симптоми :
 • Випуск I клас – 10 бр.
 • Випуск II клас – 6 бр.
 • Випуск III клас – 8 бр.
 • Випуск IV клас – 5 бр.
 • Випуск V клас – 8 бр.

Общ брой отсъстващи учители – 10 бр. – 9,5% от общ брой педагогически персонал – 95.

Общ брой отсъстващи от непедагогически персонал – 2 бр. –1,0 % от общ брой непедагогически персонал – 25.

Общ брой отсъстващи ученици  – 45 бр. – 6,67 % от общ брой ученици – 675.

ИВАНКА НИКОЛОВА

ДИРЕКТОР на

ВТОРО ОУ”Н.Й.Вапцаров”

гр.Варна

ЗАПОВЕД МЗ

Zapoved_MZ

ПРОТОКОЛ

RUO172 (1)

ЗАПОВЕД МОН

Image_001 (1)

 

СЪОБЩЕНИЕ

С решение на областния щаб учениците от VI-те и VII-те класове преминават на обучение в електронна среда от разстояние от 12.11.2020г. до 22.11.2020г.

Учениците от I до V клас включително, ще учат в дневна присъствена форма с начало на учебните занятия  и седмично разписание както до момента.

СЪОБЩЕНИЕ

      Във връзка с прилагане на заповедта на Министъра на здравеопазването за спазване на мерките за работа в условията на COVID-19 и заповед на директора за дезинфекция на помещенията и включване на UWC лампите:

 1. Учениците от групите за ЦОУД приключват занимания най-късно в 17.00 ч.
 2. Отменена е дейността на дежурната група ЦОУД.
 3. Децата от ПГ-5г. и ПГ-6г. приключват занимания в 17.00 ч.

 

ПРОЦЕДУРА

ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, КОГАТО

ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН

(ЧЛ. 115А, АЛ. 4, Т.1, Т.2 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ)

           При изявено желание даден ученик да се обучава в дневна форма в електронна среда от разстояние се процедира по следния начин:

 1. По здравословни причини – подава се заявление (по образец или свободен текст) от родителя до директора на училището, в което учи детето за обучение на ученика в електронна среда от разстояние. Родителят попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Представя се медицински документ, удостоверяващ заболяването, издаден от експертна лекарска комисия или етапна епикриза. Комплектът документи се депозира в деловодната система на училището. Директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
 2.  По желание на родител или ученик –  подава се заявление (по образец или свободен текст) за обучение на ученика в електронна среда от разстояние от родителя или ученика до директора на училището, в което учи детето. Родителят или ученикът попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Директорът представя становище за възможността на училището да предостави обучение в електронна среда, както и информация за успеха и активността на ученика през изминалата учебна година. Комплектът документи се  представя електронно в РУО – Варна от директора на училището. Комисия в РУО ги разглежда и дава разрешение или отказва обучението в дневна форма в електронна среда от разстояние. Ако становището е положително, директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

Деклария Заявление

 

СЪОБЩЕНИЕ

Есенна ваканция от 30.10.2020г. до 02.10.2020г. включително.

СЪОБЩЕНИЕ

Купони за обедното хранене на учениците

На 16.09 и 17.09 от 7:30ч. до 8:30ч. в столовата на училището ( входа е на гърба на сградата на училището) ще се продават купони за дните 18.09, 21.09, 23.09, 24.09 и 25.09.2020г.

Следваща продажба на купони ще е на 21.09 и 23.09.2020г. от 7:30ч. до 8:30ч. в столовата на училището за дните 28.09.2020г.-02.10.2020г.

СЪОБЩЕНИЕ

Второ ОУ“Никола Йонков Вапцаров“ открива началото на учебната 2020-2021 година на 15.09.2020г. както следва:

За учениците от първите, вторите и третите класове от 09.00ч. във вътрешния двор на училището.

Учениците от  четвърти, пети, шести и седми клас от 9.30ч. ще влизат в сградата през определените в указателни табели  странични входове.

Децата от подготвителните групи от 08.30ч. от северозападния вход.(до бариерата)

Всички ученици да носят лични предпазни средства, които да поставят при влизане в училищния двор.

Училището ще работи при пълно прилагане на насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19.

СЪОБЩЕНИЕ

Класни ръководители, учители ЦДОУД и разпределение на класни стаи:

Клас/паралелка

Класен ръководител

Стая

I „а“ клас

Гергана Пенева

301

I „б“ клас

Павлина Колева

302

I „в“ клас

Анита Петрова

303

I „г“ клас

Екатерина Михайлова

305

I „д“ клас

Галина Панайотова

307

I „е“ клас

Диана Петрова

306

II „а“ клас

Светла Иванова

211

II „б“ клас

Румяна Попова

213

II „в“ клас

Нели Тодорова

217

II „г“ клас

Живка Стоянова

219

II „д“ клас

Емилия Димитрова

406

II „е“ клас

Йовка Владимирова

407

III „а“ клас

Бистра Николова

309

III „б“ клас

Шазие Бирханова

311

III „в“ клас

Желязка Иванова

315

III „г“ клас

Дияна Димитрова

317

III „д“ клас

Детелина Шербанова

302 А

III „е“ клас

Анелия Андреева

304

III „ж“ клас

Лиляна Николаева

102

IV „а“ клас

Дияна Георгиева

401

IV „б“ клас

Иванка Стоянова

403

IV „в“ клас

Мария Т. Иванова

405

IV „г“ клас

Мария Спасова

402

IV „д“ клас

Татяна Русева

402 А

IV „е“ клас

Таня Борисова

404

V „а“ клас

Женя Димова

210

V „б“ клас

Марияна Андреева

227

V „в“ клас

Елена Стефанова

321

V „г“ клас

Явор Драгнев

319

V „д“ клас

Калоян Димов

225

V „е“ клас

Диана Георгиева

312 А

V „ж“ клас

Венета Нейкова

221

VI „а“ клас

Силвия Желева

410

VI „б“ клас

Снежанка Петкова

412 А

VI „в“ клас

Димитър Касъров

310

VI „г“ клас

Грета Атанасова

414

VI „д“ клас

Мария Ив. Иванова

413

VII „а“ клас

Янка Стойчева

325

VII „б“ клас

Румяна Стоянова

312

VII „в“ клас

Стефка Стоянова

229

VII „г“ клас

Павлина Траянова

327

Учители ЦДОУД:

Група ЦДОУД

Учител – ЦДОУД

I „а“

Душка Симеонова

I „б“

Гергана Маринова

I „в“

Иванина Радева

I „г“

Диана Камбурова

I „д“

Мариела Геренска

I „е“

Росица Александрова

II „а“

Янка Борисова

II „б“

Славена Петрова

II „в“

Веселина Добрева

II „г“

Нина Григорова

II „д“

Даниела Симеонова

II „е“

Йорданка Стефанова

III „а“

Гергана Болова

III „б“

Мирела Иванова

III „в“

Силвия Борисова

III „г“

Сузана Александрова

IV „а“

Светлана Атанасова

IV „б“

Февзие Исмаил

IV „в“

Анета Митева

IV „г“

Светлана Костадинова

V „а“

Николай Недев

V „б“

Милена Петкова

VI „а“

Кремена Каменцалиева

VII „а“

Янка Дянкова

СЪОБЩЕНИЕ

Библиотеката няма да работи през месец юли.

Ще работи на 03.08.2020г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

на  02.06.2020г. от 10. 00 часа отваря  електронната система за  прием на ученици в 1 клас.

Информация за графика на дейностите ще намерите в страница ПРИЕМ.

Важно!

Във връзка с провеждането на Национално външно оценяване на 15 юни 2020 година в училищата на тази дата записването на класираните първокласници ще се извършва само във времето от 15:30 часа до 17:30 часа.

 

С чувство на национална гордост учениците от Второ ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ отдават своята почит на всички просветители, учени, творци и на своите учители.

ЧЕСТИТ 24 МАЙ – Денят, в който честваме празника на българската просвета и на създаването на славянската писменост! Защото няма нищо по-красиво от високия дух и нищо по-силно от знанието!

Денят, който идва с блясъка на своята тържественост, пренесъл възрожденския си дух през вековете, утвърдил се като най-светлия, най-съкровения, най-българския празник. Това е денят на буквите, на просветата, на духа.

Нека уважаме и пазим своето най-голямо богатство – словото!

Честит празник на знанието!

Да бъдем горди, достойни и грамотни българи!

Алгоритъм

Алгоритъм

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Кирил Ананиев, министър на здравеопазването се преустановяват учебните занятия от 16.03.2020 г. до 29.03.2020 г. на територията на Република България.

ИВАНКА НИКОЛОВА
ДИРЕКТОР на
ВТОРО ОУ”Н.Й.Вапцаров”
гр.Варна

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Удължаване на грипната ваканция

Във връзка с дадено задължително предписание от РЗИ-Варна  /Протокол № РД -02-1/04.02.2020 г./, учебните занятия във Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ се преустановяват до 07.02.2020 г. включително!

   Днес тържествено беше прерязана лентата за официалното откриване на обновената сграда на Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров“, град Варна. 

   На откриването присъстваха Деница Николова – зам. министър на МРРБ, Иван Портних- кмет на град Варна, Христо Христов – кмет на район „Младост“, Тодор Балабанов – председател на Общински съвет – град Варна, Лилия Христова – директор на Дирекция „Образование и младежки дейности“.

   Поздравления към екипа на училището поднесоха г-жа Деница Николова и  г-н Иван Портних.

   Директорът на Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ г-жа Иванка Николова благодари за ползотворното сътрудничество с община Варна.

  Училището бе обновено по проект „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“.

 

Обръщение на административното ръководство

  

УВАЖАЕМИ   РОДИТЕЛИ И   КОЛЕГИ,

 

ръководството на Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ изказва БЛАГОДАРНОСТ на всички, които активно участваха в дейностите по преместване на инвентар, необходим за оборудване на класните стаи в сградите на ОУ „Стоян Михайловски“ и СУ „Неофит Бозвели“ на 20.10.2018 г. (събота).

 

За пореден път училищната общност доказа на практика, че работи в добър екип с перфектна организация.  Пресечните точки в нашата работа кореспондират с основната цел – сградата на Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ да придобие нова, съвременна визия, отговаряща на  европейските стандарти и всеки ученик да се чувства комфортно и уютно в нея.

 

Директор: Ив. Николова

 

ЗДРАВЕЙ УЧИЛИЩЕ!
 

Първата седмица на учебната 2018-2019 година беше изпълнена с много емоции и усмивки.
На 17 септември, както всяка година, Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ отвори врати за своите ученици, родители и гости. След Химна на Република България те посрещнаха с вълнение знамето на училището.
По традиция в тържеството взеха участие Духовият оркестър с ръководител г-жа Л.Германова и ученици от хореографските паралелки с ръководител г-жа Д.Радулова.

Своите поздрави към учителите, родителите и учениците отправиха г-н Коста Базитов – заместник-кмет на община Варна, г-жа Иванк Пенева – старши експер в Регионално управление на образованието Варна, г-н Юлиян Николов – заместник-кмет на район „Младост“.
Г-жа Иванка Николова, Директор на  Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ също поздрави всички ученици, учители, родители и гости с пожелания за една незабравима и успешна учебна година.
Най-развълнувани бяха първокласниците от новосформираните седем паралелки, които с  трепет прекрачиха прага на училището, водени от своите класни ръководители.
След тържественото откриване, всички влязоха в класните стаи, готови за приключения и предизвикателства през новата учебна година