История и традиции!

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици и родители,
на 16.03.20г. ОУ“ Н.Вапцаров“ стартира електронната форма на обучение съгласно  [….]

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно заповед № 1034/ 11.03.2020г. на кмета на община Варна се преустановяват [….]

Съобщение

Психологична подкрепа за училищната общност във Варна чрез телефонна и онлайн линия [….]