Learning Differently 2018-2020

Проектът Learning Differently има за  цел  споделянe на многообразието от форми на образование, прилагане на  най-добрите практики, разработване на гъвкава мултикултурна подкрепа за писане, четене, иновативни методи, стратегии и инструменти.

Дейностите по проекта са съсредоточени върху опознаването на други култури, да се помогне на учениците да осъзнаят значението на тяхната собствена, национална и Европейска култура, да станат активни европейски граждани.

Международното училище за сътрудничество ще даде възможност на учителите да подобрят своята професионална компетентност чрез обмен на добри практики, разработване на учебни средства и интерактивни задачи.

Дейности

Четвърта среща по проект "Learning differently" - Варна

Работна среща в Билгорай, Полша !

Галерия

Проверете знанията си с въпросите подготвени от Елена, VI a клас!

Game code : 756021

Join game : https://join.quizizz.com

Колко научихме за нашите приятели?

Да благодарим на Ясен, Боян и Виолета от VI в клас, които ентусиазирано съставиха викторината за вас!

www.quizizz.com

Game code : 183942

Работна среща в Ботошани, Румъния

Работна среща в Клайпеда, Литва