eTwinning е общността за училищата в Европа.

eTwinning предлага платформа за служители (учители, директори, библиотекари и др.), работещи в училище в една от участващите европейски държави, да общуват, да си сътрудничат, да разработват проекти, да споделят и накратко да се чувстват и да бъдат част от най-вълнуващата учебна общност в Европа. eTwinning е съфинансиран от  Erasmus

Сайт : https://www.etwinning.net