Europe_flag

ERASMUS +

Learning Mobility of Individuals
КA 1

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подпомагане на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа.
Проектното предложение „Всички можем да летим!“ е насочено към участие на представители на училището в обучителен курс на тема „Teaching tolerance,