„ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“

Уважаеми родители и приятели, имаме удоволствието да Ви съобщим, че проектът изработен от екипа на Второ ОУ“Н.Й.Вапцаров“ – „Класна стая на открито“ е одобрен, класиран и ще бъде финансиран от МОСВ и ПУДООС.

Той е в рамките на националната кампания „Чиста околна среда 2021“, на тема „Обичам природата и аз участвам“.

С този проект и с дейностите заложени в него, ще превърнем двора на училището в подходяща здравословна и екологично чиста среда за всички!