16/09/2019

13/09/2019

Тържественото откриване на учебната 2019/2020 г. ще се проведе на 16.09.2019г. (понеделник) от 9.00 часа в двора на училището.

 

02/09/2019

На 04.09.2019г. /сряда/ от 18.00 ч.  ще се проведе родителска среща  за ПГ, I – VII клас.

От ръководството на училището

23/08/2019

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА
ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ 
ПО СХЕМА  „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ 
И СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ 
ЗА  2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ

обявление

18/06/2019

     

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 20.06.2019 г. /четвъртък/ от 18:00 ч. в сградата на  Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ ще се проведе родителска среща за приетите деца в I клас за учебната 2019/2020 година.                                       

                              От ръководството

10/06/2019

     

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 13.06.2019 г. /четвъртък/ от 18:00 ч. в учителската стая на Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ ще се проведе родителска среща за приетите деца в подготвителни групи за 5 и 6 годишни за учебната 2019/2020 година.                                       

                              

10/06/2019

       

Обявени са свободните места за второ класиране за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна. След изтичането на срока за записване на класираните деца свободните места в училищата са 455 за цялата община, като от тях 34 са за училищата в с. Тополи, с. Константиново и с. Каменар. За град Варна свободните места са 421.

Ново заявление за участие на второ класиране за обявените свободни места регистрират родители, които не са подавали заявление до момента, както и тези, чиито деца не са записани в училищата, в които са класирани. Със старото заявление във второ класиране участват некласираните деца, като желанията се редактират според обявените свободни места. Пълната информация за свободните места е поместена на https://school.is-vn.bg/free-spaces

По график подаването на заявление става в дните 11-12 юни 2019 година. Обръщаме внимание на родителите да следят за актуалност в заявлението на адресната регистрация на детето и при установено несъответствие е необходимо да се явят в Община Варна, стая 1104 във времето от 9:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 17:00 часа. На място в Общината подават заявление и родителите на деца, за които липсва информация в електронната система. Графикът на дейностите по приема  може да бъде проследен на: https://school.is-vn.bg/documents/grafik.pdf

Във връзка с провеждането на Националното външно оценяване на 17 юни 2019 година записването в училище на класираните деца на тази дата ще става след 14:00 часа.                                              

      Записването на класираните за I клас деца ще се извърши на 06.06.2019г. и 07.06.2019г. от 8.00 до 17.00 часа в сградата на Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ на 1 етаж, стая 102.                                                                                                                                                               От ръководството на училището

03/06/2019

      Записването на приетите в ПГ – 5г. и ПГ-6г. деца ще се осъществи от 04.06.2019г. до 07.06.2019г. сградата на СУ „Неофит Бозвели“ от 10.00- 17.00 часа в стая 210.

                                                                                                                                                                  От ръководството на училището

03/06/2019

       На 04.06.2019 г. /вторник/  ще се проведе родителска среща със  VII-те класове по повод приема за учебната 2019/2020 г. от 18.00 часа в учителската стая в сградата на Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров“

                                                                                                                                                                  От ръководството на училището

16/04/2019

        С решение на педагогическия съвет и съгласувано с Обществения съвет към Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Варна е утвърден училищен план-прием за I клас за учебната 2019/2020 година. Предвидено е да се приемат 154 ученици, разпределени в 7 паралелки. Осигурява се целодневна организация на учебния ден, след като родителите получат от директора необходима информация на първата родителска среща и на база подадени заявления от желаещите.

       Приемът ще се реализира в съответствие със Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна, разработена от Община Варна и приета от Общински съвет, определени район и график на дейностите. Допълнителна информация може да се получи ТУК : https://school.is-vn.bg/

29/01/2019

След заседание на Областна оперативна комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с грипа и ОРЗ е взето решение   грипната ваканция да бъде удължена до 04.02.2019 г.(включително). Учебните занятия ще се възобновят на 06.02.2019г.

Провеждането  на отложените дейности от календара на МОН е както следва:

 1. Интердисциплинарна олимпиада „Знам и мога“ за ученици от IV клас- на 05.02.2019г. от 10.00 ч.
 2. Общински кръг на олимпиадата по Биология и здравно образование – на 05.02.2019г, от 14.00ч.
 3. „Ключът на музиката“– на 05.02.2019г. от 10.00ч.

Провеждане на областните  кръгове на олимпиадите по математика и български език и литература:

 1. Областен кръг на олимпиадата по математика – на 02.02.2019г. от 9:00ч. в МГ „Д-р Петър Берон“. Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват черен молив и чертожни инструменти (линия, пергел, транспортир)
 2. Областен кръг на олимпиадата по БЕЛ-на 03.02.2019г. от 9:00ч. в СУ ХНИ „Константин Преславски“. Учениците трябва да носят със себе документ за самоличност.

С оглед предприемане на мерки за превенция на заболеваемостта, родители на ученици, които ще се включат  в провеждането на отложените дейности от календара на МОН, да подсигурят за децата си, освен необходимите материали за работа, още и индивидуални лични предпазни маски за лице и антисептични кърпички.

22/01/2019

След заседание на Областна оперативна комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с грипа и ОРЗ е взето решение  от 22.01.2019 г. до 29.01.2019 г.  (включително),  училищата от Област Варна да преустановят учебен процес, поради обявяване на грипна  епидемия.

23/11/2018

Поради започналите строително-монтажни работи в сградата на Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров“, администрацията на училището временно се помещава в сградата на СУ“Неофит Бозвели“ с адрес кв.“Младост“, ул. Любчо Патронов №3 

19/10/2018

Във връзка със започване на строително монтажни работи в сградата на Второ ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ по проект „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“ по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Варна“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.и съгласно Заповед на Кмета на община Варна № 3406 от 20.09.2018г.  за преместване на  учениците от сградата до приключване на ремонтните дейности и пускане на сградата в експлоатация.

От 22.10.2018 Г. УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

Учениците от IА, Б, В, Г, Д, Е, Жклас;  II А, Б, В, Г, Д, Е клас;  III А, Б, В, Г, Д, Е, Ж  клас  и групите за ЦДОУД – I – III клас ще пребивават в сградата на ОУ „Стоян Михайловски“:

Малък корпус:

 • I „а“ клас и група ЦДОУД – I „а“ клас  – стая № 107
 • I „б“ клас и група ЦДОУД – I „б“ клас  – стая № 106
 • I „в“ клас и група ЦДОУД- I „в“ клас  – стая № 105
 • I „г“ клас  – стая № 104
 • I „д“ клас и група ЦДОУД  – I „г“ клас  – стая № 103
 • I „е“ клас и група ЦДОУД  – I „д“ клас  – стая № 102
 • I „ж“ клас и група ЦДОУД  – I „е“ клас  – стая № 203
 • II „б“ клас и група ЦДОУД  – II „б“ клас  – стая № 204
 • II „в“ клас и група ЦДОУД  – II „а“ клас  – стая № 205
 • II „г“ клас и група ЦДОУД  – II „г“ клас  – стая № 206
 • II „д“ клас и група ЦДОУД  – II „в“ клас  – стая № 207
 • II „е“ клас и група ЦДОУД  – II „д“ клас  – стая № 208

Голям корпус:

 • II „а“ клас – стая № 210
 • III „б“ клас и група ЦДОУД  – III „а“ клас  – стая № 313
 • III „а“ клас – стая № 314
 • III „в“ клас и група ЦДОУД  – III „б“ клас  – стая № 411
 • III „г“ клас и група ЦДОУД  – III „в“ клас  – стая № 409
 • III „д“ клас и група ЦДОУД  – III „г“ клас  – стая № 407
 • III „е“ клас и група ЦДОУД  – III „д“ клас  – стая № 406
 • III „ж“ клас и група ЦДОУД  – III „е“ клас  – стая № 404

Лекарски кабинет – стая № 215

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

Организацията на учебния ден се запазва така, както е установена във Второ ОУ „Никола Йонков Вапцаров“. Начало на учебни занятия 8:00 ч.

 1. Учениците от IV А, Б, В, Г, Д клас;  V А, Б, В, Г клас;  VI А, Б, В, Г; VII А, Б, В, Г  клас,  групи за ЦДОУД от IV до VI клас и децата от ПГ-5 и 6 год. ще пребивават в сградата на СУ „Неофит Бозвели“:
 • IV „а“ клас и група ЦДОУД – IV „а“ клас  – стая № 321
 • IV „б“ клас и група ЦДОУД – IV „б“ клас  – стая № 320
 • IV „в“ клас и група ЦДОУД – VI клас  – стая № 415
 • IV „г“ клас и група ЦДОУД – IV „в“ клас  – стая № 407
 • IV „д“ клас – стая № 418
 • V „а“ клас – стая № 208
 • V „б“ клас – стая № 209
 • V „в“ клас – стая № 211
 • V „г“ клас – стая № 213
 • VI „а“ клас – стая № 214
 • VI „б“ клас – стая № 216
 • VI „в“ клас – стая № 217
 • VI „г“ клас – стая № 309
 • VII „а“ клас – стая № 310
 • VII „б“ клас – стая № 312
 • VII „в“ клас – стая № 313
 • VII „г“ клас – стая № 322
 • група ЦДОУД – V клас  – стая № 124
 • ПГ – 5 и 6 год. – корпус на ПГ

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

Учебните часове на паралелките от IV до VII клас се организират във втора смяна, с начален час 13:30 ч. Часовете в групите за ЦДОУД се организират в първа смяна, с начален час 8:00 ч.

Влизането в сградата на СУ „Неофит Бозвели“ ще се осъществява с индивидуални чипове, които предстои да бъдат раздадени.

 

ПГ – 6 годишни се премества в ДГ № 33 „Делфинче“.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 04.10.2018г. от 17.30ч. ще се проведе родителска среща  с родителите на учениците от II, III, IV, VI и VII клас.

От ръководството

 

 СЪОБЩЕНИЕ

На 11.09.2018г.от 17.30ч.ще се проведе родителска среща: Подготвителна група 5 годишни, 6 годишни, първи клас и пети клас.

От ръководството

 СЪОБЩЕНИЕ

Откриването на учебната 2018- 2019 година ще се състои на 17.09.2018г. от 9.30ч. във вътрешния двор на училището.

От ръководството