Прием в подготвителни групи и първи клас за учебната 2024/2025 г.

 ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Система за електронно централизирано класиране за прием на деца в общинските детски градини на територията на Община Варна – https://dg.uslugi.io/pg

В Системата за електронно централизирано класиране на Община Варна са публикувани правила за прием и нормативна уредба, график на дейностите за прием в подготвителни групи в общинските училища и указания за ползване на системата.

 * * *

 ПЪРВИ КЛАС

Електронна платформа за прием в първи клас в общинските училища https://school.uslugi.io на Община Варна

В Електронната платформа за прием в първи клас на Община Варна са публикувани правила за прием и нормативна уредба, график на дейностите за прием в първи клас в общинските училища и райониране.

Училищен план-прием за учебната 2024/2025 година

ГРАФИК

на дейностите за прием в първи клас в общинските училища

на територията на община Варна
за учебната 2024-2025 година

ParviKlas-Grafiknadeinostite-24-25

ГРАФИК

на дейностите за прием в подготвителни групи в общинските училища

на територията на община Варна
за учебната 2024-2025 година

PG-Grafiknadeinostite-24-25

Прием след седми клас

Дати на провеждане на НВО – VII клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,
Съгласно Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. на Министъра на образованието и науката, датите за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, са както следва:

VІІ клас

Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09,00 часа

Математика – 16 юни 2023 г., начало 09,00 часа

Възможности за продължаващо образование след 7 клас:

Център за кариерно ориентиране Варна – линк

График

Заповед РД09-4061/30.08.2023г

Заповед РД09-891/24.04.2023г.

Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите

заявление