Прием в подготвителни групи и първи клас за учебната 2022/2023 г.

 ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Система за електронно централизирано класиране за прием на деца в общинските детски градини на територията на Община Варна – https://dg.uslugi.io/pg

В Системата за електронно централизирано класиране на Община Варна са публикувани правила за прием и нормативна уредба, график на дейностите за прием в подготвителни групи в общинските училища и указания за ползване на системата.

 * * *

 ПЪРВИ КЛАС

Електронна платформа за прием в първи клас в общинските училища https://school.uslugi.io на Община Варна

В Електронната платформа за прием в първи клас на Община Варна са публикувани правила за прием и нормативна уредба, график на дейностите за прием в първи клас в общинските училища и райониране.

ГРАФИК

на дейностите за прием в първи клас в общинските училища

на територията на община Варна
за учебната 2022-2023 година

Grafik_2022-дейности-1-клас

ГРАФИК

на дейностите за прием в подготвителни групи в общинските училища

на територията на община Варна
за учебната 2022-2023 година

Grafik_2022-дейности-ПГ