Прием в първи клас

2019-2020 учебна година

     С  решение на педагогическия съвет и съгласувано с Обществения съвет към Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Варна е утвърден училищен план-прием за I клас за учебната 2019/2020 година. Предвидено е да се приемат 154 ученици, разпределени в 7 паралелки. Осигурява се целодневна организация на учебния ден, след като родителите получат от директора необходима информация на първата родителска среща и на база подадени заявления от желаещите.

      Приемът ще се реализира в съответствие със Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна, разработена от Община Варна и приета от Общински съвет, определени район и график на дейностите. Допълнителна информация може да се получи ТУК : https://school.is-vn.bg/

Правила за прием и нормативна уредба

График на дейностите за прием в първи клас  през учебната 2019/2020година

Класирани

 

Записването на класираните за I клас деца ще се извърши на 06.06.2019г. и 07.06.2019г. от 8.00 до 17.00 часа в сградата на Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ на 1 етаж, стая 102.                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                  От ръководството на училището