Успех за теб/лого

СПИСЪК С РЪКОВОДИТЕЛИ НА ГРУПИ ПО ПРОЕКТ „УСПЕХ ЗА ТЕБ“

1. Живка Маринова – Дейност 3 – психологическа подкрепа
2. Полина Сарандева – Дейност 3 – психологическа подкрепа
3. Светла Иванова – Дейност 4 – допълн. подкрепа по БЕЛ
4. Шазие Бирханова – Дейност 4 – допълн. подкрепа по БЕЛ
5. Марияна Андреева – Дейност 4 – допълн. подкрепа по математика
6. Мариела Пенова – Дейност 4 – допълн. подкрепа по БЕЛ
7. Валя Николова – Дейност 4 – допълн. подкрепа по математика
8. Силвия Желева – Дейност 4 – допълн. подкрепа по БЕЛ
9. Детелина Шербанова – Дейност 4 – допълн. подкрепа по БЕЛ
10. Виктория Петрова Дейност 4 – допълн. подкрепа по математика
11. Живка Стоянова – Дейност 4 – допълн. подкрепа по БЕЛ

Учебна 2020/2021 година

Учебна 2019/2020 година