Съобщение

Вапцаровци отново първенци

 

                Една от водещите цели в дейността на Второ основно училище „Никола Й. Вапцаров“ е да се провокира творческият потенциал, положителното мислене и родолюбивите нагласи на учениците и учителите. Училището дава възможност на възпитаниците си, по свой избор, да се включат в извънкласни и извънучилищни дейности, осмислящи свободното им време.

                Представителните състави: мажоретен състав и духов оркестър повече от 20 години славят името на училището и град Варна като участват в национални и международни фестивали и конкурси и печелят награди.

                Горди сме, че още в началото на тази учебна година, въпреки продължителното обучение в ОРЕС, съставите участваха в XIV-я интернационален фестивал „Орфей  в Италия“ , който поради епидемиологичната обстановка бе проведен онлайн.

                Престижният фестивал се организира всяка година в различна европейска държава. Тази година в дните 26-29.X.2021 г. се проведе в Италия под патронажа на вицепрезидента на Република България г-жа Илияна Йотова. Участници от различни възрасти и в различни художествени направления представиха държави като: Испания, Полша, Румъния, Италия, Литва, Северна Македония, Сърбия, Малта, Украйна, Беларус, Швейцария и други.

                Нашите състави се състезаваха в две различни категории- мажоретки и духови оркестри. Компетентно международно жури от 14 страни отличи мажоретния състав и духовия оркестър при Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ с първите места.

                Ръководството на училището и ръководителите на съставите Лиляна Георгиева и Любов Германова благодарят за всеотдайния труд на учениците и подкрепата на техните родители в изявата и развитието на творческите им умения.

                Успехите на нашите ученици ни дават увереност, емоция, оптимизъм, самочувствие и желание да продължим напред и нагоре. Пожелаваме си още победи.

                Настоящото отличие посвещаваме на патронния празник на училището- 7 декемви.

Съобщение
Съобщение

Организация на учебния ден за 10.11.2021 г.

От 10.11.2021 г. възстановяваме дневна присъствена форма за учениците от  следните паралелки  1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 2а, 2б, 2в, 2г, 3г, 3е, 4в, 4г, 4е и 4ж клас, чиито родители са изразили съгласие децата им да бъдат тествани с щадящи неинвазивни тестове. За всички останали паралелки обучението продължава в електронна среда.

Всички ученици трябва да дойдат в 7:20 ч. Класните ръководители ги поемат и съпровождат до класните стаи, където ще се проведе тестването от 7:30 ч. до 8:00 ч.

I и II клас влизат през централния вход

III и IV клас през североизточния  вход

Доброволците – родители със зелен сертификат влизат с класните ръководители и паралелките.

Часовете започват в 8:00 ч. по утвърдения график.

Учениците, които остават на дистанционно обучение си включват устройствата в 8:00 ч. и се обучават синхронно с останалите.

Съобщение
Съобщение

Уважаеми родители, на ученици от I до IV клас

   1. Попълнете декларацията за тестване на децата, предоставена от МОН и утре сутринта я изпратете на  хартиен носител до класните ръководители.

   2. Родителите на ученици със СОП да дойдат до 16:00 ч. днес в училище за да получат от домакина тестове, които трябва да приложат в домашни условия утре сутринта.

декларация 1 

      декларация 2

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с осигуряване на безопасна среда и организиране на обучение в дневна присъствена форма попълнете декларация за тестване на децата от 1 до 4 клас в срок до 07.11.2021 г.

Линк към електронен формуляр: натисни тук

Декларация за съгласие: натисни тук 

Попълнете само електронния формуляр, за да направим организация за присъствено обучение. В случай, че повече от 50% от паралелката няма да бъде тествана, учениците остават на дистанционно обучение. Декларацията ще я представите в училище, когато се върнат децата.

Тестовете ще бъдат щадящи.

СЪОБЩЕНИЕ

График на часовете  по утвърденото седмично разписание  на  класовете от 1 до 7 клас при обучение в електронна среда- ОРЕС

             1-4 клас:

1 час- 8:00ч.- 8:20ч.

2час- 8:40ч.-9:00ч.

3 час- 9:20ч.- 9:40ч.

4час- 10:00ч.- 10:20ч.

5час- 10:40ч.-11:00ч.

6час- 11:20ч.-11:40ч.

7час- 12:00ч.- 12:20ч.

            5-7 клас:

1 час- 8:00ч.- 8:30ч.

2час- 8:40ч.-9:10ч.

3 час- 9:20ч.- 9:50ч.

4час- 10:00ч.- 10:30ч.

5час- 10:40ч.-11:10ч.

6час- 11:20ч.-11:50ч.

7час- 12:00ч.- 12:30ч.

 

Съобщение

Уважаеми родители,
Във връзка с актуализиране на данните от РЗИ Варна за броя на заболелите
Ви информираме, че от 25.10.2021 г. всички училища от община Варна и
община Белослав ще преминат на обучение от разстояние в електронна среда
За допълнителна информация следете сайта на училището.

Ръководство!

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

          Моля да предоставите на класните ръководители информирано решение относно тестване на вашите деца за носителство на вируса SARS-CoV-2, причиняващ заболяването COVID-19.

          Прилагаме списък, предоставен от изпълнителната агенция по лекарствата, в който са изписани наименованията на тестовете, налични на територията на Република България и подходящи за използване в немедицинска среда- в училище.

          Само при желание от ваша страна попълнете информирано решение и посочете предпочитания тест за да го осигурим.

          Тестването е само по желание и не е задължително!

          При получаване на съгласие от поне 90% от родителите в нашето училище, както е записано в насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата през 2021-2022г, училището ще осигури съответните тестове.

Ръководството на

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, купони ще се продават вече в понеделник, вторник и сряда от 7:30ч. до 8:30ч. в столовата на училището (входът  се намира на гърба на сградата).

 

От ръководството на „Залива 47-СП“ АД

Второ ОУ "Н. Й. Вапцаров" обучава 5- и 6-годишни деца да пазят природата
СЪОБЩЕНИЕ
Организация за влизане в сградата от 16.09.2021г
dav
СЪОБЩЕНИЕ

ГРАФИК
за провеждане на родителски срещи за учебната 2021/2022 година с родителите на учениците от I и V клас при спазване на противоепидемични мерки
30.08.2021 г. – от 18:00 ч. до 19:00 ч. - с 50% от родителите на учениците 31.08.2021 г. - от 18:00 ч. до 19:00 ч. - с останалите 50% от родителите.
Класните ръководители ще информират персонално родителите за разпределението им по посочените дати.