Резултати
от НМС "Европейско кенгуру"
ГРАФИК
за приключване на учебната 2020/2021 година

    Учениците от I до III клас приключват на 23.06.2021г., като удостоверенията за завършен клас ще се издадат в периода 24.06.-30.06.2021г.
    Учениците от IV, V, VI, VII клас приключват учебни занятия на 30.06.2021г., а документите им се издават до 07.07.2021г., съгласно заповед на МОН.

     За учениците от I до III клас се сформират групи за преодоляване на образователни дефицити по БЕЛ, математика и природни науки за периода  01.06-23.06.2021г. 
     Класните ръководители ще информират учениците за провеждане на дейностите.

Ще бъдат организирани групи за занимания по интереси и спорт.

Уважаеми колеги и ученици, честит празник!

Бъдете здрави, съхранете пламъка на жаждата за знания за да съградим едно по-спокойно и слънчево бъдеще!


Николова

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, във връзка с провеждане на НВО 4 клас учебните занятия
                       за дните 27 и 28 май ще започват в 11:30ч.
График на учебните занятия за дните 27 и 28 май по випуски:
1 и 2 клас
1 час- 11:30ч. - 12:05ч.
2 час- 12:15 ч. - 12:50ч.
3 час- 13:30ч. - 14:05ч.
4 час – 14:15ч. -14:50ч.
5 час – 15:00ч. – 15:35ч.
6 час – 15:45ч. – 16:20ч.

3, 4, 6 и 7 клас
1 час- 11:30ч. - 12:10ч.
2 час- 12:20 ч. – 13:00ч.
3 час- 13:10ч. - 13:50ч.
4 час – 14:30ч. -15:10ч.
5 час – 15:20ч. – 16:00 ч.
6 час – 16:10ч. – 16:50ч.
7 час – 16:55 – 17:35ч.

5 клас- провеждат учебните си занятия в ОРЕС

СЪОБЩЕНИЕ

от 17.05.2021г.:

1. Учениците от V клас преминават в ОРЕС.

2. Учениците от VI и VII клас ще се обучават присъствено.

3. Дните 19.05.21г., 21.05.21г. 24.05.21г. и 25.05.21г. са неучебни.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,

Уважаеми учители,
Във връзка с организацията на учебния процес за предстоящата седмица Ви
информирам за следното:
1. Съгласно график, утвърден със Заповед №РД 01-220/08.04.2021г. на
Министъра на здравеопазването, поради удължаване на срока на въведените
временни противоепидемични мерки на територията на Република България
от 26.04.2021г. до 29.04.2021г. вкл. присъствено ще се обучават учениците
от V клас, а учениците от VII клас преминават в обучение от разстояние в
електронна среда до въвеждането на нов график със заповед на здравния
министър.
2. Учениците от VI клас продължават обучение от разстояние в електронна
среда.
3. Напомняме Ви, че дните 30 април, 03, 04 и 06 май са неучебни – официални
празници.
СЪОБЩЕНИЕ


От 12.04.2021 г. /понеделник/ до 23.04.2021 г. /петък/ включително 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на учебни занятия в дневна присъствена форма за учениците:

От I до IV клас

От VII клас

Групи ЦОУД От I до IV клас