СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,
Уважаеми учители,
Във връзка с организацията на учебния процес за предстоящата седмица Ви
информирам за следното:
1. Съгласно график, утвърден със Заповед №РД 01-220/08.04.2021г. на
Министъра на здравеопазването, поради удължаване на срока на въведените
временни противоепидемични мерки на територията на Република България
от 26.04.2021г. до 29.04.2021г. вкл. присъствено ще се обучават учениците
от V клас, а учениците от VII клас преминават в обучение от разстояние в
електронна среда до въвеждането на нов график със заповед на здравния
министър.
2. Учениците от VI клас продължават обучение от разстояние в електронна
среда.
3. Напомняме Ви, че дните 30 април, 03, 04 и 06 май са неучебни – официални
празници.

СЪОБЩЕНИЕ

От 12.04.2021 г. /понеделник/ до 23.04.2021 г. /петък/ включително 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на учебни занятия в дневна присъствена форма за учениците:

От I до IV клас

От VII клас

Групи ЦОУД От I до IV клас

Заповед на министъра на здравеопазването

zapoved-rd-01-220-08-04-2021

Заповед на министъра на образованието и науката

zap798-OPEC-310321

eTwinning училище

    Второ основно училище “Никола Йонков Вапцаров“  е едно от 25 български училища,  отличено с престижния знак „eTwinning училище“ за периода 2021 – 2022 година, след като премина през двата етапа на кандидатстване.

    Със знака „eTwinning училище“ eTwinning общността оценява и награждава участието, ангажираността и отдадеността не само на отделните еТуинъри, но и на цялото училище, в което екипи от ученици, учители и училищни ръководители работят заедно.

    В периода 2018 -2021 година училището активно участва  в проекти и събития за професионално развитие в платформата eTwinning като неразделна част от дейностите по програма Еразъм +.

    За училищния екип отличието „eTwinning училище“ е символ на отговорна, последователна и удовлетворяваща работа.

    Знакът „eTwinning училище“ не е просто „сертификат за качество“, а признание за споделено лидерство.

    Гордеем се, че за две години успяхме не само да защитим достойно името на училището, но и  да покажем иновативност на Европейско ниво!

НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“ - РЕЗУЛТАТИ

Изминалата година под знака на коронавируса през погледа на учителите

Заповед на Министъра на здравеопазването

zapoved173- 03.2021