ВАЖНО !!!

Във връзка с предстоящите изпити за проверка на способностите за прием на ученици в VIII клас, Ви информираме за графиците за явяване по входящи номера:
График за изпит за проверка на способностите по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
График за изпит за проверка на способностите по МУЗИКА
График за изпит за проверка на способностите по ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ И ПО МУЗИКА

ВАЖНО !!!

Онлайн кандидатстване след VII клас

blagodarstveno-diana
blagodarstveno-diana
SNIMKA-POJAROPRILOVEN-SPORT-1
pozdravitelen-adres

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, уведомяваме Ви,

че за подготвителна група има свободни места в полудневна организация на учебния ден.

Уважаеми родители,
Във връзка със заповед № РД09-1272/16.05.2024 г. на Министърa на образованието и науката, Ви информираме, че 10 юни 2024 година /понеделник/ е неучебен ден за учениците от IV до VII клас и децата от ПГ във Второ ОУ „Никола Йонков Вапцаров”,поради обстоятелството, че в сградата има обособени избирателни секции.


Учебните занятия ще бъдат възстановени на 11.06.2024 г. /вторник/, със седмичното разписание за учебни занятия за II учебен срок на учебната 2023/2024 година.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

На 26 юни 2024г. от 17:30ч. в сградата на училището ще се проведе родителска среща за деца от I-ви клас през учебната 2024-2025г.

ВАЖНО !

Промяна в Графика на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна за учебната 2024-2025 година !

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважеми родители,
Във връзка с разпределение на класираните деца в двете подготвителни групи:
– 1 група целодневно обучение за 6 годишни деца- 22 деца;
– 1 група полудневно обучение за 6 годишни деца- 22 деца,
Ви информираме, че освен водещите критерии, определящо при сформиране на групите, ще бъде поредността на подадените заявления за записване.

 

Уважаеми ученици и родители,

Информираме Ви, че ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ – гр. Варна кандидатства за финансиране по Национална програма  „Заедно в изкуствата и в спорта“ за учебната 2024/2025 година за сформиране на групи и отбори в следните направления:

Модул 1. Изкуства:

 • Музикално изкуство – инструментални групи – оркестри за изпълнение на класическа музика, / възрастова група V-VII клас/;
 • Танцово изкуство –характерни танци, вкл. народни танци – групи за танцов фолклор, стилизирани сценични форми на танци на народите, вкл. и български народни танци, / възрастова група V-VII клас/
 • Изобразително изкуство- изящни изкуства /възрастова група V-VII клас /

Модул 2. Спорт:

 • Отбор по баскетбол /възрастова група I-IV клас/ – момчета;
 • Отбор по баскетбол /възрастова група I-IV клас / – смесена група;
 • Отбор по волейбол /възрастова група V-VII клас /;

  Целта ни е да засилим интереса на учениците към колективните спортове и изкуства, да продължим и надградим положените усилия от предходната година. Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект.  Програмата осигурява условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие. Творческите занимания стимулират интереса на учениците към богатото наследство в областта на изкуствата, а физическата активност оказва силно положително въздействие и върху психичното здраве на подрастващите.

Класирани ученици за Областен кръг на НС „Ключът на музиката“ 2024 г.

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ В МРЕЖАТА

ПРАВИЛА, ЗА ДА СА В БЕЗОПАСНОСТ В МРЕЖАТА, ДЕЦАТА.

Варненското ОУ “Никола Й. Вапцаров“ приключи успешно престижен проект

Програма

за отбелязване на патронния празник на Второ основно училище “Никола Йонков Вапцаров” и 114 години от рождението на българския поет Никола Йонков Вапцаров

 Вапцарови дни

27.11.2023 г. – понеделник

 • Откриване на дните, посветени на патрона на училището.
 • Радиопредаване чрез радиоуредбата в училище.
 • Оценяване на идейно-естетическите кътове в класните стаи, посветени на Никола Йонков Вапцаров.
 • Връчване на грамоти.

28.11.2023 г. – вторник

 • Изложба на рисунки на поета Вапцаров.
 • Състезание “Кой чете най-добре?” – второкласници рецитират Вапцарови творби.

29.11.2023 г. – сряда

 • 14:00 ч. – Конкурс за изпълнение на художествено слово по творби на Вапцаров в Актовата зала на училището.
 • Връчване на грамоти на учениците, представили се най-добре.

30.11.2023 г. – четвъртък

 • Щафетна обиколка в голямото междучасие с участието на  учениците от пети до седми клас.
 • Връчване на грамоти на учениците, представили се най-добре.

01.12.2023 г. – петък

 • 13:15ч. – Музикален концерт “Вапцаровци – творци” с участието на учители и ученици.

04.12.2023 г. – понеделник

 • Конкурс за стихотворения, написани от учениците, посветени на Вапцаров.
 • Връчване на грамоти на учениците, представили се най-добре.

 05.12.2023 г.  – вторник

 • Тържествен час на класа – беседи и презентации, свързани с патронния празник.
 • 13:30 ч. – Концерт-спектакъл „Среща в спомена”, посветен на живота и творчеството на поета, изнесен пред третокласници.

06.12.2023 г. – сряда

 • 17:30 ч. – Концерт-спектакъл „Среща в спомена”, посветен на живота и творчеството на поета.

07.12.2023 г. – четвъртък

 • Поднасяне на цветя пред паметника на Никола Йонков Вапцаров пред Дом на архитекта.
 • Ученици от начален етап ще поднесат цветя пред барелефа на входа на Второ основно училище “Никола Йонков Вапцаров”.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със специфичната обстановка на територията на град Варна.

На 20.11.2023г. обучението ще бъде онлайн в училище „Никола Йонков Вапцаров“ 

Обучението за всички паралелки от I до VII клас е синхронно през платформата „Google classroom“ по утвърдената седмична програма и при следния график:

I – IV клас

1 час 8:00ч. – 8:20ч.
2 час 8:50ч. – 9:10ч.
3 час 9:40ч. – 10:00ч.
4 час 10:40ч. – 11:00ч.
5 час 11:30ч. – 11:50ч.
6 час 12:20ч. – 12:40ч.
7 час 13:05ч. – 13:25ч.


V – VII клас

1 час 8:00ч. – 8:30ч.
2 час 8:50ч. – 9:20ч.
3 час 9:40ч. – 10:10ч.
4 час 10:40ч. – 11:10ч.
5 час 11:30ч. – 12:00ч.
6 час 12:20ч. – 12:50ч.
7 час 13:05ч. – 13:35ч.

Второ ОУ „Никола Й. Вапцаров“
ще се включи в инициативата
Ден на четенето 2023.
на 17.11.2023г. – Празник на книгата „Кой чете най-добре?“
организиран от Фондация „Четене“ и Сдружение „Книги и четене“
с партньорството на МОН.
За повече информация можете да откриете на:
https://readingfoundation.bg

Филм с информационна и обучителна цел, насочен към учениците и младите хора

 

Филм по проект
„Опознаване и популяризиране на традиционни за България спортове като
част от нематериалното наследство и символ на културното разнообразие“

от Министерството на младежта и спорта

СЪОБЩЕНИЕ

06.11.2023 г. (понеделник) e неучебен ден за учениците от I до VII клас във Второ ОУ „Никола Йонков Вапцаров”, поради обстоятелството, че в сградата има обособени 26 избирателни секции.


Възстановяване на учебните занятия на 07.11.2023 г. (вторник), съгласно седмичното разписание за първи учебен срок на учебната 2023/2024 година.

Кампания/Остани жив!

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-7 КЛАС ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 05.09.2023Г. В 17:30 ЧАСА.

 

17.07.2023г.

ВАЖНО!

СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ, ЩЕ СЕ ИЗДАВАТ САМО ЗА ТЕЗИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОД.

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ВТОРИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС НЕ СЕ ИЗИСКВА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ УЧИЛИЩЕ ПРЕД  АСП – ВАРНА .

ЛИНК ЗА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС : заявление за издаване на служебна бележка на ученик от първи клас

 

30.06.2023г.

Подреждане на участниците в шествието

Схема за подреждане на Второ ОУ „Никола Й. Вапцаров“ в шествието на 24.05.2023г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с провеждане на НВО-4 клас по БЕЛ на 29.05.23г. и по математика на 30.05.23г. се променя графикът на учебните занятия във Второ ОУ „Н. Й. Вапцаров“ за учениците от I, II, III, IV, V, VI и VII клас.
Начало на учебния ден – 11:30, според седмичното разписание.

СЪОБЩЕНИЕ

11.05.2023г. е неучебен ден.

Покана

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА“

ОБЛАСТЕН КРЪГ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

От 6.03.2023 г. /понеделник/ централния вход към двора на Второ ОУ „Никола Й. Вапцаров“ се затваря поради ремонтни дейности на улицата. Влизането в двора на училището ще става през горния /северозападен/ вход с бариерата.

Ръководство на
Второ ОУ „Н. Й. Вапцаров“

График и контакти за психологична подкрепа за училищната общност:

Симеон Кателиев – психолог

имейл: simeon.kateliev@vtoroouvapcarov.com

консултации в училище: понеделник от 13:00 до 14:00ч.

Полина Сарандева – педагогически съветник

имейл: polina.sarandeva@vtoroouvapcarov.com

консултации в училище: петък от 15:00 до 16:00ч.

Живка Маринова – психолог

имейл: zhivka.marinova@vtoroouvapcarov.com

консултации в училище: четвъртък от 13:00 до 14:00ч.

През м. ноември и декември на тази учебна година, учениците от Второ ОУ „Никола Й. Вапцаров“, съвместно със своите родители и учители по английски език, стават част от Националната програма „Моята книга“.
Четенето е умение, което продължава през целия живот и има влияние не само върху образованието, но и върху социалните аспекти на човешкия живот.
Програмата „Моята книга“ е фокусирана върху възможността учениците сами да изберат какво да четат. Тя е в помощ както на обучението по английски език, така и на обучението по български език, чрез уменията и ценностите, които създава и развива.
Учениците могат сами да изберат качествена, адаптирана литература на английски език, съобразена с живота, възрастта и интересите им.
Вярваме, че общуването с книгите е най-ефективното решение на проблема с ниската четивна и функционална грамотност на учениците и , че всички деца, докоснали се до художествените произведения, ще изпитат удовлетворение от четенето и ще придобият увереност в способността си за изразяване на английски език.

УЧИЛИЩЕН КОНЦЕРТ, ПОСВЕТЕН НА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА МУЗИКАТА – ВДЪХНОВЕН УРОК ЗА КРАСИВОТО И ДОБРОТО

На 30.09.22г. учители от Второ основно училище ,,Никола  Й.Вапцаров‘‘ изненадаха своите ученици и колеги с талантливи музикални изпълнения.Концертът беше посветен на Световния ден на музиката.На събитието присъстваха г-жа Анита Петрова, г-жа Иванка Николова,г-н Емил Илиев, г-жа Таня Колева , много учители и  ученици от   шести и седми клас.      

Концертът беше открит от г-жа Любов Германова , дългогодишен преподавател по музика, която говори вдъхновено за ролята на музиката в човешкия живот.Тя  запозна  присъстващите с програмата, в която бяха включени класика, фолклор, блус, рап и рок . Г-жа Германова сподели  с публиката желанието на изпълнителите с личния си пример да предадат на учениците специално отношение към музиката и сцената.Тя изпълни виртуозно ,,На Елиза’’ от Моцарт’’ , с  което възхити зрителите.Публиката се наслади и на изпълненията на Живко Михов .Той изсвири на гъдулка бавна мелодия и ръченица.Хореографът Данаил Георгиев  изненада учениците и учителите с изпълнение на ,,Рондо ала турка’’ от Моцарт.Педагогическият съветник Симеон Кателиев уверено рапира пред възхитената публика.Той представи своята песен ,,Гуакамоле’’. В магическото звучене на блуса  потопи аудиторията  Радослав Николов, който изсвири на хармоника ,,Усещане за блус’’, ,,Бърз блус’’, ,,Още блус’’ и ,,Най – малката хармоника’’. Изпълненията му събудиха любопитството на учениците към този интересен музикален инструмент.Истински фурор сред публиката предизвика представянето  на Венета Нейкова,учител по изобразително изкуство,  която изпя песните ,,Истина’’на Милена Славова,  ,,Аз искам’’ от филма ,,Революция Z’’ и ,,Обикновен човек’’ на групата ,,Lynyrd Skynyrd’’

        След всяко изпълнение на талантливите музиканти избухваха бурни аплодисменти .

Накрая, станали на крака , ученици и учители изпяха химна на училището.

КЪМ ВИДЕОТО С НАЙ–ВЪЛНУВАЩИТЕ МОМЕНТИ ОТ КОНЦЕРТА. (кликни тук)

СЪОБЩЕНИЕ

Откриване на учебната година на 15.09.2022г. от 09,30ч.

Два сребърни медала

Ученичката Елиза Кралева от VII-В клас спечели два сребърни медала.
Успех в Общинския ученически турнир по плуване на 05.06.2022г. за Елиза Кралева VII-В клас,
която спечели среброто в дисциплините 50м гръб и 50м свободен стил.
Честито!
Участие взеха около 400 ученици от 24 училища от гр.Варна.

Схема за подреждане на Второ ОУ „Никола Й. Вапцаров“ в шествието на 24.05.2022г.

Съобщение

Съобщение

Съгласно заповед на МОН, всички ученици от V и VI клас ще се обучават в ОРЕС от 14.02.22г. до 18.02.22г.
Учениците от I до IV клас, както и учениците от VII клас ще бъдат в дневна присъствена форма за същия период.

Съобщение

Всички ученици от първи до седми клас включително, които не са болни и карантинирани и чиито родители са подали декларации за щадящи тестове ще учат в дневна присъствена форма от 07.02.2022г. Децата от П.Г. също ще бъдат в дневна присъствена форма, след провеждане на филтър от медицинското лице.

Съобщение

            Ръководството на Второ ОУ „Н. Й. Вапцаров“ град Варна изказва благодарност към всички, проявили съпричастност към Калина Димова, ученичка от I клас, която се нуждае от средства за провеждане на животоспасяващо лечение.

            Ние подкрепяме Калина и семейството ѝ в тежкото изпитание, пред което са изправени.

            Благодарим на всички родители, ученици и учители, които се отзовават и се включват в дарителската кампания, организирана от нашето училище.

Честване на патронния празник на училището

По традиция Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ отбеляза годишнината от рождението на своя патрон с редица творчески, спортни и музикални прояви, продължили цяла седмица.

Ученици от начален етап с рецитал по стихове на поета откриха Вапцаровите дни.

Проведе се конкурс за рисунка, посветен на нашия патрон, на морето и на машините. Така малките вапцаровци се докоснаха до живота, до мечтите, до делото на гения Вапцаров.

Учениците от прогимназиален етап проявиха изключително дарование и написаха съчинения на тема: „един човек, пред който падам на колене и думи на възхвала тихичко шептя“. Най-добрите бяха отличени.

Проведе се спортен турнир с всички ученици, турнир, който понесе устрема и вярата на крилете си!

Ние, вапцаровци, ревностно пазим образа на нашия патрон. Рецитираме стиховете му, помним мечтите му и се стремим да ги сбъдваме всеки ден. Нека на крилете на вапцаровския устрем сътворим вапцаровското утре!

Отличените вапцаровци са:

Рецитал- КРИСTИНА ЩЕРЕВА- IБ клас; ПОЛИНА ДИМИТРОВА- IIВ клас; НИКОЛАЙ ДЖАРКИН- IIГ клас; ЯНИТА ЛАЗАРОВА- IIД клас; СОФИЯ МИНЧЕВА- IIЕ клас; КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА- IIА клас; ЕЛИЦА СЛАВОВА- IIБ клас; ИВЕЛИН ГЕОРГИЕВ- IIIБ клас; НИКОЛ ИЛИЕВА- IIIГ клас; БОЯН МИХАЙЛОВ- IIIЕ клас; ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ- IIIЕ клас; РАЯ НЕДЕЛЧЕВА- IVВ клас; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- IVВ клас; ЖАНЕТ ИВАНОВА- IVЕ клас

Есе- ДАЛИЯ ЕВТИМОВА- VД клас; ВИКТОРИЯ МАРКОВА- VIЕ клас; ИРЕНА ИЛИЕВА- VIIА клас

Рисунки- АРЗУ СЮЛЕЙМАН- VIА клас; ВИКТОРИЯ ЖЕЛЯЗКОВА- VIЖ клас; ПЛАМЕНА ПАВЛОВА- VIЕ клас; МАРИЯ ГРИГОРОВА- VА клас; РОЗАЛИЯ ВАСИЛЕВА- VIIД клас; АНДРЕЯ МОСКОВА- IIIГ клас; САВЕЛИНА РАДКОВА- IIД клас

Крос- СТОЯН СЪБЕВ- IА клас; ЙОАН ИВАНОВ- IД клас; КРИСТИЯН АТАНАСОВ- IБ клас; ПАВЕЛ ПАВЛОВ- IВ клас; АДРИАН ИВАНОВ- IIА клас; САМУИЛ ПЕТКОВ- IIБ клас; НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ- IIЕ клас; ВИКТОР ТОДОРОВ- IIIБ клас; БОЯН МИХАЙЛОВ- IIIЕ клас; ГЕОРГИ БАНКОВ- IIIГ клас; КРИСТИЯН ГЕОРГИЕВ- IVЕ клас; СИМОН АНДРЕАСЯН- IVА клас; РОСЕН ИВАНОВ- IVД клас; МАРИЯ ГЕОРГИЕВА- IБ клас; ЕЛИФ ИСМАИЛ- IВ клас; РАЯ ДИМИТРОВА- IЕ клас; НИКОЛ ВЛАЕВА- IIБ клас; ДАЯНА ДИМИТРОВА- IIВ клас; ГАЛИАНА ГАЛИНОВА- IIГ клас; АНАСТАСИЯ АТАНАСОВА- IIIД клас; КРИСТИЯНА КОСЕВА- IIIД клас; АННА АНТОНОВА- IIIЕ клас; ДАНАЙ АРАБАТЗОГЛУ- IVЕ клас; МАЯ ГАНЧЕВА- IVД клас; МИХАЕЛА ИВАНОВА- IVГ клас; АТАНАС ДИМИТРОВ- VБ клас; БОРИС КАТЕВ- VВ клас; СТЕФАН МИХАЙЛОВ- VГ клас; ДЕНИС НЕЖДЕТ- VIГ клас; ДИМИТЪР ВЪЛЧЕВ- VIЖ клас; ТЕОДОР СВИЛЕНОВ- VIД клас; ПРЕСЛАВ ПЕТКОВ- VIIВ клас; ДАМЯН ДОБРЕВ- VIIA клас; МАКСИМ НЕДЯЛКОВ- VIIГ клас;

Тематичен кът- IVВ клас; IВ клас; IIГ клас; IVБ клас

 

Съобщение

Уважаеми колеги и ученици, честит празник!

Бъдете здрави, упорити, търсещи предизвикателства и вярвайте по Вапцаровски в доброто! Вярвайте, че само знаещите могат да съградят “ живот, по-хубав от песен, по-хубав от пролетен ден!“

Иванка Николова