Заповед РД09-1709/29.08.2018г.

на Министъра на образовнието и науката, за определяне на датите и дейностите за провеждане на изпитите