Панорама

на професиите и профилите в средното образование в община Варна 2020г.
Виртуалната панорама на професиите и профилите в средното образование стартира на 11 май 2020г. с общите усилия на директорите на образователните институции във Варна.