Справка за средните резултати на учениците от НВО за учебната 2022/2023 година:
4-ти клас
7-ми клас

За учебната 2021/2022 година за VII клас.

zapoved1808
zapoved1806-1

Дати за провеждане на НВО IV и VII клас за учебната 2020/2021 година:

ДАТИ НВО

Панорама

на професиите и профилите в средното образование в община Варна 2020г.
Виртуалната панорама на професиите и профилите в средното образование стартира на 11 май 2020г. с общите усилия на директорите на образователните институции във Варна.