Политика за използване на „бисквитки“

Какво представлява „бисквитката“ (cookie)?

Бисквитката („cookie“) представлява малък файл, състоящ се от текстов набор от информация, която даден уеб сайт прехвърля от уеб браузъра на твърдия диск на Вашия компютър, както временно, докато трае посещението Ви, или понякога за по-дълги периоди, в зависимост от вида „бисквитка“. „Бисквитките“ изпълняват определени функции (включително да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запаметят определена информация, свързана с Вас, като например Вашите предпочитания) и се използват от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране.

Всяка „бисквитка“ е уникална за Вашия уеб браузър и ще съдържа известна анонимна информация. „Бисквитката“ обикновено съдържа наименованието на домейна, от която идва, „продължителността на живот“ на „бисквитката“ и стойност (обикновено под формата на произволно генериран номер).

Видове „бисквитки“

По-долу са описани основните видове „бисквитки“, ползвани от уеб сайтовете:

  • Сесийни „бисквитки“

Това са временни “бисквитки“, които остават във файла с „бисквитките“ на Вашия уеб браузър само за продължителността на посещението Ви и се изтриват, когато затворите браузъра.

  • Постоянни „бисквитки“

Те остават във файла с „бисквитките“ на Вашия уеб браузър и след като браузърът е затворен, понякога за период от една година или по-дълго (точната продължителност от време ще зависи от „продължителността на живот“ на отделната „бисквитка“). Постоянните „бисквитки“ се използват, когато операторът на уеб сайта трябва да знае кой сте през повече от една сесия на сърфиране (например, да запомни Вашето потребителско име или предпочитанията за персонализиране на уеб сайта).

  • „Бисквитки“ на първата страна

Това са „бисквитки“, поставени във Вашия браузър и/или твърд диск от действителния уеб сайт, който посещавате. Това включва приписването на уникална Ваша идентичност с оглед проследяването на движението Ви в уеб сайта. Операторите на уеб сайтове често използват “бисквитки“ на първата страна за управление на сесията и с разпознавателни цели.

  • „Бисквитки“ на третата страна

Това са „бисквитки“, използвани от трети страни, например социални мрежи, за да проследят посещенията Ви в различни сайтове, в които те рекламират. Операторът на уеб сайта няма контрол върху „бисквитките“ на трети страни.

„Бисквитките“ в този уебсайт и как да ги управляваме

В този уеб сайт ние използваме „бисквитки“, , за да улесним ползването за потребителите на нашия уеб сайт. Имате право да се оттеглите от вече дадено съгласие с използването на тези „бисквитки“ по всяко време. Ако отстраните или откажете употребата на „бисквитки“ на този уеб сайт, функционалността на уеб сайта няма да се повлияе значително. Това обаче може да доведе до известни затруднения в навигацията в уеб сайта и някои функции на сайта могат да станат недостъпни. Освен това, деактивирането на „бисквитка“ или категория „бисквитка“ няма да изтрие вече съществуваща „бисквитка“ от браузъра, така че това ще трябва да бъде направено отделно от Вашия собствен браузър. Моля вижте опцията „Помощ“ на Вашия интернет браузър.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Когато отворите уеб сайта – www.vtoroouvapcarov.com, вие се съгласявате с изложените по-долу условия, а ако не сте съгласни с тях, не можете да използвате уеб сайта. Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров“- Варна внимателно съблюдава защитата на Вашите лични данни съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Настоящата политика за защита на личните данни е в сила от 25.05.2018г. и е изцяло съобразена с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR). Политиката има за задача да разясни на достъпен език метода по събиране и използване на лични данни на потребители, събрани чрез сайта. Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров“- Варна не събира лични данни, които не са доброволно предоставени съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR).

СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Ако Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров“- Варна има нужда от Вашите лични данни, за да се свърже с Вас или да Ви предостави услуга или информация, която сте поискали (напр. искане за получаване на информация) или да Ви поиска информация свързана с дейността на образователната институция, то тогава ще бъдете информирани за необходимостта да предоставите доброволно своите лични данни. Личните данни, които училището събира, могат да включват име, телефон, длъжност, имейл, адрес за връзка, официален адрес, адрес по местоживеене, както и всяка друга информация, която е представена доброволно от носителя на правото на защита на личните данни. Този уебсайт (www.vtoroouvapcarov.com) може да събира определена информация за посещенията на потребителите, като например име на интернет доставчик, дата и час на посещение в уебсайта, IP адрес. Тази информация е нужна, за да се анализират тенденциите в поведението на онлайн потребителите и да се администрира, обновява и поддържа сайта по начин, който да отговаря на нуждите и потребностите на нашата аудитория.

УПОТРЕБА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Личните данни, които събираме чрез този уебсайт, ще бъдат използвани за идентифициране, както и за да Ви бъде предоставена услуга, която сте поискали и сте потвърдили. Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров“- Варна може да използва лични данни, за да предостави по-добро и по-качествено обслужване, както и да подобри и развива уебсайта. Като посещавате този сайт, Вие се съгласявате, че Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров“- Варна може да използва Вашите лични данни, за да осъществи контакт с Вас или да Ви осигури важна информация или услуга, свързана с нашата дейност и която Вие сте поискали. Като посещавате този сайт, Вие се съгласявате, че образователната институция може да споделя Вашите данни с МОН, Община Варна, РУОВарна и други държавни и общински институции, които също могат да Ви изпращат информация. Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров“- Варна и свързаните с него лица могат да споделят тази информация помежду си и да я използват съгласно настоящата Политика за защита на личните данни и в съответствие с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR). Възможно е Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров“- Варна да използва личната ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на
дейността и комуникацията с аудиторията. Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров“- Варна може да предостави Вашите данни на трети страни само и единствено в случаи, когато е нужно поради изискване на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) или добра воля това да бъде извършено.

ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ 

Личните Ви данни се събират и съхраняват от Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров“- Варна и Вие можете да изискате достъп до тях или премахването им от базата данни, като се свържете с Светлана Папазчева- заместник-директор АСД на имейл: svetlana.papazcheva@vtoroouvapcarov.com

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров“- Варна с чувство на отговорност съблюдава защитата на Вашите лични данни, съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR). Чрез системи и технологии за сигурност ние осигуряваме защитата на Вашите данни от неоторизирани страни, употреба и публикации.

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров“- Варна си запазва правото за промени в тази политика, в случай, че това се наложи. Ако това се случи, обновената политика ще бъде незабавно публикувана на сайта ни. При разлика между тази политика и нормативен акт, приложима е законовата уредба. Препоръчваме регулярно да се преглежда тази политика, за да сте винаги информирани за това как ние защитаваме Вашите лични данни.