Europe_flag

ERASMUS +

Cooperation for innovation and the exchange of good practices
КA 2

Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, насочено към развитието на иновативни педагогически практики и инструменти в сферата на училищното образование; Насърчаване на междукултурното разбирателство и изучаването на чужди езици; Насърчаване на развитието на съвместни проучвания и изследвания в сферата на училищното образование.