През учебната 2023/2024 година Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ взе участие в НП “Заедно в изкуствата и в спорта”. Това има изключително положителен ефект върху децата. Ние смятаме, че програмата осигурява условия за личностно развитие на учениците, за развитие на способностите и дарованията им в областта на изкуствата и спорта чрез групови дейности и екипна работа. Всеки от сформираните клубове даде своето отражение върху общата визия на училището ни.

   Към модул изкуства бяха разкрити 3 групи : фолклорна група към ДТС „Варненче“ при ВТОРО ОУ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“, инструментална група към духов оркестър при ВТОРО ОУ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ и група по изобразително изкуство. Нашето училище има дългогодишни традиции по първите две направления, но благодарение на участието в програмата, групите се обогатиха с нови инструменталисти и танцьори. Благодарение на новоприетите ученици и на закупените инструменти и костюми се даде шанс нивото на групите да се доближи до професионално. Третото направление пък даде възможност за изява и развитие на учениците със заложби в изобразителното изкуство. Ето и нашите постижения:

     Фолклорният ни състав се представи със следните изяви през учебната 2023/2024г.

–         Участие в концерт по случай „Вапцарови дни“;

–          Коледен концерт;

–         Участие в концерт по случай Националния празник 3 МАРТ;

–          Участие в празнично шествие по случай 24 МАЙ;

–          Второ място в Конкурс по проект на Фонд,,Култура” Варна – ,,Обичаи и обреди в танците на българите”;.

          – Второ място в XXI Национален Конкурс Надиграване  “Златна гега” гр.Котел;

 

 

Духовият ни оркестър се представи със следните изяви през учебната 2023/2024г.:

–         Участие в концерт по случай „Вапцарови дни“;  

–          Коледен концерт;

–         Участие в концерт по повод Националния празник  3 МАРТ;

          – Участие в празнично шествие по повод 24 МАЙ като единствения средношколски духов оркестър в гр. Варна;

–         Самостоятелен концерт съвместна продукция с настоящи и бивши вапцаровци диригенти, учители, музиканти, оркестранти, доказали се в своята професия.

 

Клубът по изобразително изкуство „Цветна палитра“  по изобразително изкуство се представи със следните изяви през учебната 2023/2024г.:

–         Участие в национален конкурс за детска рисунка „Български светци, царе, герои.“. Спечелено 2-ро място от Виктория Василева от VII a клас.

–         Участие в общински конкурс за ученическа рисунка „Бъдещето на моя град“; 

–         Училищна изложба.

 

    Към модул спорт бяха разкрити 3 отбора: баскетбол- момчета (V-VII клас), баскетбол – смесена група (III-IV клас), волейбол – момичета (V-VII клас). Учениците от клубовете доразвиха спортните си способности и изградиха умения за здравословен начин на живот. Станаха по-отговорни и дисциплинирани. Това повлия и върху постиженията им в училище. Ето и нашите постижения:

Баскетболен отбор – момчета (V-VII клас) се представи със следните изяви през учебната 2023/2024г.:

–         Участие в „Общински ученически турнир“ по баскетбол, организиран от Община Варна, Дирекция „Спорт“ 

–         Участие в „Ученическа купа Варна“ по стийтбол, организиран от Община Варна, Дирекция „Спорт“;

–         Вътрешноучилищно първенство по баскетбол за момчета.

 

Баскетболен отбор – смесена група (III-IV клас) се представи със следните изяви през учебната 2023/2024г.:

 – Участие в Коледен турнир по баскетбол за деца родени 2013, 2014година, организиран от баскетболен клуб,, Черно море – Одесос,, и Дирекция ,,Спорт,, при Община Варна.  

 – Участие във Великденски турнир по баскетбол за деца родени 2013, 2014година, организиран от баскетболен клуб,, Черно море – Одесос,, и Дирекция ,,Спорт,, при Община Варна.

 – Участие в турнир по баскетбол за деца родени 2013, 2014 година по случай Деня на детето организиран от баскетболен клуб,, Черно море – Одесос,, и Дирекция ,,Спорт,, при Община Варна  – спечелени 3 златни медала.

 

Волейболен отбор – момичета (V-VII клас) се представи със следните изяви през учебната 2023/2024г.:

– Участие  в Общински ученически игри по волейбол за     момичета;

– Участие в ученически турнир по мини-волейбол “Малки великани”;

– Участие в ученическа купа „Варна“- волейбол за момичета;

       – Вътрешно-училищно първенство.

 

   Ръководният екип при Второ ОУ „Никола Йонков Вапцаров“  благодари на Министерството на образованието и науката  и на Регионално управление на образованието – гр. Варна за предоставената възможност и успешната съвместна работа по проекта. Надяваме се, че партньорството ни по тази програма ще продължи и през следващата учебна година. Благодарим на всички ученици, родители, учители, треньори за вложения труд, мотивация, емоции, които бяха от съществено значение за успеха на проекта и издигане престижа на училището. Ние ще продължаваме да подкрепяме тези усилия и да вдъхновяваме младите хора да се развиват в изкуствата и в спорта! 

В периода 24-26.04.2024г. три български училища гостуваха на ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“, по Модул 2 на НП „Иновации в действие“

В периода 24-26.04.2024г. три български училища гостуваха на ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“, по Модул 2 на НП „Иновации в действие“. Посещението бе във връзка обмяна на опит при прилагане на иновативни и интерактивни методи за преподаване.

   На събитието присъстваха партньорите ни от ОУ „Дядо Иван Арабаджията“, с. Царацово; ОУ “Васил Левски“, с. Шумата; НУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Борец, както и Павлина Стоянова – старши експерт по информатика и информационни технологии към Регионално управление на образованието – гр. Варна.

      Програмата беше изпълнена с разнообразни инициативи и активности. Гостите бяха официално посрещнати от специалните формации към училището : Духов оркестър, Мажоретен състав и фолклорна група, която е част от ДТС “Варненче” и бяха приветствани с вълнуващо слово от нашия директор госпожа Анита Петрова в дух на партньорство и поглед към бъдещето.

  В рамките на събитието се проведоха три открити урока – прилагане на иновативни практики в Vа и Vб клас, по предмета STEAM Екология, проведен от Мария Миланова – учител по ИТ на тема „ Значение на пчелите и въздействието им върху живата природа“ и от Невяна Драганова – учител по технологии и предприемачество на тема „Багрила. Методи за приготвяне на био бои“, както и урок по предмета „Човекът и природата“ , проведен от Милена Петкова – учител по природни науки на тема „Дишане на животните на сушата“. Учениците работиха индивидуално и в екип. Използвани бяха интерактивни, интердисциплинарни, проектнобазирани и иновативни методи на обучение. Внедрен бе и изкуствен интелект като още един „ученик“. В хода на уроците се осъществи работа върху работни листове, работа с прoграма за блоково програмиране. Мултидисциплинарният подход засили интереса на учениците към различни подтеми на първоначално зададената всеобхватна тема. Провокирани от използваните методи и средства, учениците бяха изключително активни, предлагаха различни начини за решаване на поставените задачи. През по-голямата част от времето се дискутираха поставените проблеми и групово се взимаше решение за достигане до правилния отговор. Приложен бе и подходът „учене чрез правене“, внедрени бяха и образователни игри. Откритите практики завършиха с интригуващо послание, което провокира желанието на учениците да подпомогнат опазването на околната среда и естественото развитие на организмите, а  г-жа Анита Петрова и гостите от останалите училища също поздравиха децата и техните преподаватели.

    По време на инициативата беше проведена и конференция за споделяне на добри практики от дейността на училището домакин, също така съвместно с нашите партньори изработихме Еко образователна „играчка“.

   Благодарим на Министерството на образованието и науката и на Регионално управление на образованието, гр. Варна, че дават възможност на нас като институция, на нашите преподаватели и на нашите ученици да участват в толкова вълнуващи и полезни инициативи. Статутът на иновативно училище и участието по НП „Иновации в действие“ ни позволи да разгърнем възможностите си, да научим, но и да споделим добри практики, иновативни методи, нови похвати, с които да подобрим качеството на образование. Ние вярваме, че всяко дете заслужава качествено и модерно образование.

snimki-inovativno1
snimki-inovativno2
snimki-inovativno3
snimki-inovativno4
snimki-inovativno5

Ученици от иновативните паралелки при
ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ засадиха дръвчета в училищния двор.

      Във времена на глобално затопляне и климатични промени ние поехме тази инициатива. Учениците осъзнават, че дърветата играят важна роля в абсорбирането на въглероден диоксид от атмосферата. Те също така осигуряват сянка и убежище за животни, подобряват качеството на въздуха и подпомагат за намаляване на ерозията на почвата. Това не само е метод за борба срещу климатичните промени, но също така показва на децата какво е значението на опазването на околната среда. Инициативата също така привлича вниманието на общността и подчертава важността на активното участие в опазването на нашата планета.
В заключение, учениците, които засаждат дървета в училище, показват, че всеки може да има влияние в борбата срещу климатичните промени. Те са пример за всички нас и ни напомнят, че дори и най-малките действия могат да имат голямо въздействие!

 

иновативно училище-дърво1
иновативно училище-дърво2

Учениците от иновативните паралелки към ВТОРО ОУ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ полагат ежедневни грижи за засетите от тях растения.

Учениците от иновативните паралелки към ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ работят с естествени материали в часовете по STEAM ЕКОЛОГИЯ на тема
„Природата показва своите чувства чрез цветовете си“

Чиста храна – здрави деца! Учениците от иновативните паралелки приготвиха веган бонбони за коледните празници. Те бяха впечатлени, че е възможно да се получи такъв вкус само от сурови продукти. Здравето на децата е наш приоритет!

Иновативно училище

РЕЗЮМЕ НА ИНОВАЦИЯТА

за ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“,

населено място гр. Варна,

община Варна,

код по НЕИСПУО  403543,

ОБЛАСТ ВАРНА

Начало на предложената иновация 15.09.2023г.

Край на дейностите на предложената иновация 15.06.2024г.

 1. Мотиви за предложената иновация, свързани с обективни данни и анализи на състоянието и елементите на училищния живот – Да убедим децата защо е толкова важно да опазваме природата и естественото биоразнообразие.
 2. Цел на иновацията – Засягат се задълбочаващите се световни проблеми свързани с производството, пестенето и зависимостта от електроенергия. Запазване на местното селскостопанство.
 3. Кратко описание на иновативния процес и иновацията за определения в проекта период- Планиране иновативния предмет STEAM ЕКОЛОГИЯ да се въведе от пети клас. Предметът ще засегне проблеми свързани с опазване на околната среда, разхищение на природни ресурси. Ще обясним пагубното влияние на консуматорското общество и нуждата от местно производство. Ще ги научим чисто практически как да се справят с очакващите ги проблеми в тази насока.
 4. План за изпълнението за учебната 2023/2024 г. – През първата половина на учебната година ще се наблегне повече на запознаване на учениците с проблема с помощта на различни методи: учене чрез усещане и преживяване, уроци на открито, арт методи, STEM подход, игрови методи. Експериментиране и работа в екип през втората половина ще се въведат конкретни цели и срокове за постигането им, тук ще се включат методи за проектиране с компютърна програма, визуални графики и чертане, учене чрез правене, работа в екип, проектно базирано обучение, проектиране и изработване на работещи изобретения.

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

„Чиста храна, здрави деца“

„Ако можеха да говорят“

„Песента и танца на природата“

„Природата показва чувства чрез цветове си“

РАБОТЛИВИ РЪЧИЧКИ

„Да проектираш собствена оранжерия“

„Да проектираш собствена ферма“

„Вече мога и сам“

– „Зелена енергия

 

 1. Възможност за разширяване на обхвата на иновативния процес – През следващата година ще наблегнем на популяризиране на проблема с помощта на създаване на сайт, комикси, статии и игри. Ще се включат и външни лектори от ПСОВ Варна, който ще разкажат за създадената система за пречистване и производство на топлоенергия по Европейски проект във Варненската пречиствателна станция. През последната година ще се разработват работещи икономически и стопански проекти, които са приложими в нашата област. Ще се извличат статистически данни чрез проучвания и ще се изследва икономическата обстановка в дадения момент, така че създадените модели да са адекватни. Бизнес плановете ще са обвързани с темите риболов, биопроизводство, възобновяеми източници на енергия, туризъм.
 2. Възможност за мултиплициране на училищния опит и добрите практики – Да създадем продукти и планове, които да послужат и на други училища и обществени организации
 3. Информация за учениците, включени в иновативния процес – Ще се включат ученици от две паралелки 5 клас.
 4. Информация за квалификацията на учителите, включени в иновативния процес – В проекта ще се включат трима преподавателя по ИТ, технологии и предприемачество и биология Участвали са по различни национални и европейски проекти и обучения.
 5. Информация за научни данни и доказателства, свързани с ефективната приложимост на предложените иновации – Стратегия на ЕС за екологично развитие в образованието
 1. Описание на целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците – Ще създаде у децата критично мислене, ще ги подготви за справяне с бъдещи проблеми, като им даде работещи решения за справяне с тях.
 2. Длъжностно лице от училището, за контакт: Емил Илиев – 052/506416 – всеки делничен ден от 9.00 до 13.00 часа.