първа учебна година, започнала в три училищни сгради на кв.“Младост“-СОУ“Гео Милев“,СОУ“Вела Благоева“и ОУ“Антон Страшимиров“

открита новата сграда на училището в жк.“Възраждане“

учителският колектив е удостоен със званието „Окръжен първенец“

сформиран е клуб „Приятели на изкуството“

проведена е литературна конференция за делото на Никола Вапцаров

изграждат се паралелки ниво“А“ от 5 клас

училището е включено в Националната мрежа „Училища,утвърждаващи здраве“

гостуване на паралелките за български танцов фолклор в Канада за честването на 24 май

10 години от основаването на училището

 • участия на паралелките  за български танцов фолклор на международен фестивал в Сирия
 • училището е инициатор и организатор на националния конкурс“Вълшебството на детското творчество“ с участие на над 30 училища и три детски градини от страната
 • създава се детски танцов състав с ученици от 2 до 8 клас

откриват се специализирани паралелки по хореография,музика и изобразително изкуство от 1 клас

учредяване на годишни номинации“Даскел“

член от учителския колектив на училището-Бисерка Алексиева,учител по български език и литература,получава наградата“Учител на годината“

 • откриват се паралелки с ранно чуждоезиково обучение(английски език)
 •  

училището е инициатор и организатор на общинска дискусия“Правилата за поведение на учениците в българското училище-традиции и съвременни измерения“,с която се поставя началото на традиционните месечни дискусии по проблеми на образователната система

 • училището работи по авторски проект “ Морето-вечност,вяра и вдъхновение“, поле за изява на детските знания и способности,
  финансиран със собствени средства
 • училището е инициатор и домакин на междуучилищна дискусия за превенция на зависимости“Да спрем инерцията“ с участието на учители и ученици от 28 училища в общината
 • на 24.05. пред трибуната минава  учитело-ученическия колектив предвождан от фирмата на училището,знамето,мажоретен състав,духов оркестър и детският танцов състав“Варненче“
 • на 24.05. пред трибуната минава  учитело-ученическия колектив предвождан от фирмата на училището,знамето,мажоретен състав,духов оркестър и детският танцов състав“Варненче“
 • започва работа екипът по спечеления проект „Път към нашето училище и училищен двор-наша грижа“ ,хореографските паралелки печелят много грамоти на градския фестивал“Да ударим тъпана“
 • откриване на етнографски кът в училище;откриване на художествена галерия с голяма изложба на детски рисунки; юбилеен концерт на музикални паралелки,духов оркестър,мажоретен състав,юбилеен хореографски концерт в читалище“Отец Паисий“
  колективът на ОУ“Н.Вапцаров“с голямо тържество във вътрешния двор на училището отбелязва влизането на България в Европейския съюз,
  издигнати са за постоянно на пилони знамената на България и Европейския съюз
 • пет години от създаването на духовия оркестър и мажоретен състав,детският танцов състав“Варненче“печели I място в „Орфеево изворче“гр.Стара Загора
 • училищният скаутски отряд „Вълчетата“ взима участие в отбелязване на 100г. световно скаутско движение;открит е „Методичен кабинет на преподавателя“;тържествено откриване на барелефа на Н.Вапцаров в двора на училището
 • 25 г.от създаване на училището  – голям юбилеен концерт
 • представителна група от училище участва в градското събеседване по проекта „Покровители на морето“
 • оптимизиране на ОУ“Н.Й.Вапцаров“ и ОУ“Софроний Врачански“ и създаване на Второ основно училище „Н.Й.Вапцаров“
 • 05.2011г.-училището получава специалната награда на МОМН за ИКД
 • училището работи по НП“С грижа за всеки ученик“ модул“Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиален етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователната им подготовка“
  -ПУДОС“Подобряване на условията за почивка на учениците и състоянието на училищните дворове“-закупени са кошчета за училищния двор,напълно са ремонтирани всички пейки в двора на училището,възстановен е розариума и са обновени градините в двора

 

училището работи по проект“Успех“-осмисляне на свободното време на учениците ,извънкласните дейности се реализират в 45 клуба в различни тематични направления
-Общински проект за подобряване условията в училищния двор
-НП „С грижа за всеки ученик“ модул“Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиален етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователната им подготовка“
-Секторна програма“Коменски“-реализиране на международна програма с участието на четерима партньори-България,Италия, Испания и Турция.Проектът е с продължителност 18 месеца

продължава работата по НП“С грижа за всеки ученик“
-Проект „Успех“-осмисляне на свободното време на учениците ,извънкласните дейности се реализират в 48 клуба в различни тематични направления
-НП“С грижа за всеки ученик“ модул“Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участия в олимпиади“
-Общински проект за подобряване условията в училищния двор-изграждане на съоръжения за игра и отдих на децата и учениците от Второ ОУ“Н.Вапцаров“
05.2013г.-30 г.от създаване на училището-голям концерт във ФК
 11.2013г.-училището е домакин на срещата по международна програма „Коменски“-участват партньорите от Италия,Испания,Турция и България.