Адрес: жк.“Възраждане II“

тел.: 052 506 272-канцелария ;

тел.: 052 506 416-заместник-директор

E-mail: info-403543@edu.mon.bg

Работно време:

Административен персонал:  8:00ч.- 16:30ч.

Заместник-директори: I смяна 7:30ч.-16:00ч.

II смяна 8:00ч.-16:30ч.

Директор: 8:00ч.-16:30ч.

Приемно време:

Понеделник от 15:00-16:00ч.

Сряда от 09:00-10:00ч.