Адрес: жк.“Възраждане II“
тел.: 052 506 272-канцелария ;
тел.: 052 506 416-заместник-директор
E-mail: vapcarovou@mail.bg