Практическите съвети за защита на личните данни в онлайн среда <<натисни тук>>

Длъжностно лице, отговарящо за защита на личните данни:

Кремена Георгиева

тел. за контакт: 0882807261