Ръководство

ДИРЕКТОР

Анита Петрова

Заместник-директор по учебната дейност

Стоянка Колева

Заместник-директор по учебната дейност

Иванка Николова

Заместник-директор по учебната дейност

Емил

Илиев

Заместник-директор админитративно-стопанска дейност

Кремена Георгиева

Учители
.