График контролни и класни работи, втори срок, V-VII клас

График контролни и класни работи, втори срок, I-IV клас

ГРАФИЦИ ЗА ВХОДНО НИВО, ПИСМЕНИ ИЗПИТВАНИЯ И КЛАСНИ РАБОТИ  ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК  НАЧАЛЕН ЕТАП

ГРАФИК ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП