График контролни и класни работи, втори срок, V-VII клас

График контролни и класни работи, втори срок, I-IV клас

ГРАФИЦИ ЗА ВХОДНО НИВО, ПИСМЕНИ ИЗПИТВАНИЯ И КЛАСНИ РАБОТИ  ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК  НАЧАЛЕН ЕТАП

ГРАФИК ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ

НАЧАЛЕН ЕТАП

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

СПОРТЕН КАЛЕНДАР 

Организация на учебния ден за учебната 2021/2022г.

График на учебните занятия