Учебна година 2023/2024 

II учебен срок

График за провеждане на консултации през II учебен срок:

Начален етап

Прогимназиален етап

График за провеждане на контролни работи през II учебен срок в начален етап

График за провеждане на контролни и класни работи през II учебен срок в прогимназиален етап

I учебен срок

График за провеждане на консултации през I учебен срок:

Начален етап

Прогимназиален етап

График за провеждане на контролни работи през I учебен срок в начален етап

График за провеждане на контролни и класни работи през I учебен срок в прогимназиален етап

График за учебните занятия за учебната 2023/2024.

Учебна година 2022/2023

II учебен срок

График за провеждане на консултации през II учебен срок на учебната 2022/2023:

Начален етап

Прогимназиален етап

График за провеждане на контролни работи през II учебен срок на учебната 2022/2023 година в начален етап.

График за контролни и класни работи през втория учебен срок на V-VII клас за учебната 2022/2023 година.

График за провеждане на консултации през I учебен срок на учебната 2022/2023:

Начален етап

Прогимназиален етап

График за провеждане на контролни работи през I учебен срок на учебната 2022/2023 година в начален етап.

График за контролни и класни работи през първия учебен срок на V-VII клас за учебната 2022/2023 година.

График за учебните занятия за учебната 2022/2023.

Спортен календар за учебната 2022/2023 година.

ГРАФИЦИ ЗА ВХОДНО НИВО, ПИСМЕНИ ИЗПИТВАНИЯ И КЛАСНИ РАБОТИ  ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК  НАЧАЛЕН ЕТАП

ГРАФИК ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП