Училището разполага с

Ученически стол

Лавка за закуски

Компютърни кабинети

Кабинети по чужди езици

Кабинет по екология

Кабинет по музика

Кабинети по изобразително изкуство

Лекарски кабинет

Логопедичен кабинет

Артклуб

Художествена галерия

Физкултурни салони

Спортни площадки

Актова зала